Wedstrijdwateren  Zoet

 

Hieronder is een overzicht te vinden van de wateren waarin voor de competitie gevist wordt. Getracht wordt om van ieder water een beschrijving te geven. Tevens is bij ieder water een routebeschrijving te vinden.

*******************************************************************************************************************

Aarkanaal

Eén van de vele mooie kanalen die Nederland rijk is, is het Aarkanaal. Een prachtig water voor de witvisser. Alle bekende witvissoorten zijn er wel te vangen. De voorn schijnt de meest voorkomende witvis te zijn die vooral in de winter en het voorjaar de te vangen vis is. Ook zijn er mooie grote brasems en blieken te vangen. Op die delen waar het Aarkanaal door dorpen heen loopt, zoals bijvoorbeeld in Ter Aar zelf of waar de oude Rijn en het Aarkanaal bij elkaar komen in Alphen aan de Rijn schijnen grote aantallen vis mogelijk te zijn. Daarbij zijn aantallen van 100 vissen volgens insiders geen uitzondering.

Het Aarkanaal is gemiddeld ongeveer 3 meter diep en ongeveer 30 meter breed. Normaal is er geen stroming maar bij veel regen kan het kanaal stromen door enkele gemalen die overvloedig water wegpompen. Het Aarkanaal is dan ook zeer geschikt om met de vaste stok te bevissen maar uiteraard kan er ook met de andere hengelsoorten goed gevist worden.
In geval van weinig of geen stroming in het water zijn dobbers zwaarder dan 1,0 gram op de vaste hengel absoluut overbodig. Zo licht en secuur mogelijk als de omstandigheden toelaten is het devies. Kan je met een dobbertje van 0.5 gram een goede drift maken dan hoef je absoluut niet zwaarder. Bij het gericht vissen op de voorn is het juist aan te raden de dobber niet stil op z’n plek te houden. Als je de dobber rustig laat driften over de
voerplek levert dat meestal de meeste aanbeten op. Zwaarder op de grond gaan vissen heeft voor de voornvisserij, vooral in het voorjaar, geen zin. Uiteraard kan dat later in het jaar bij het vissen op de brasem geheel anders worden.


Aarkanaal bij Nieuwveen

De beste afstand voor de vaste stok is 11 meter. Dat geldt eigenlijk vooral tijdens het vaarseizoen. In de drukkere periode kunnen er nogal wat bootjes langs komen die anders, bij het verder uit de kant vissen, over de voerplaats gaan. Niet bij iedere boot zal de hele voerplek daarmee verdwenen zijn of verplaatst worden maar het is wel handig om er rekening mee te houden. De vissen zelf zullen niet verdwijnen want die zijn wel wat gewend. Ook kort onder de kant kan goed voorn gevangen worden met de vaste stok.

Omdat er nogal wat wedstrijden op het Aarkanaal gevist worden en de vis al behoorlijk wat ervaring opgedaan heeft moet er zo dun mogelijk gevist worden om de vis aan de schubben te komen. Het gebruik van onderlijnen van 6/00 millimeter met de vaste stok is dan ook geen uitzondering. Alleen als de vissen wat groter zijn of erg goed bijten dan volstaat een onderlijn van 8/00 ook. Een dikkere onderlijn is in beginsel absoluut te dik. Een hoofdlijn van 10/00 is onder deze omstandigheden raadzaam. Uiteraard wordt dit tegenwoordig gevist in combinatie met elastiek in de top van de vaste stok.

Zoals eerder aangehaald kan het voorkomen dat er een behoorlijke stroming in het Aarkanaal zit. Hoewel dat niet zo vaak voorkomt kunnen in dat geval dobbers van 3 a 4 gram nodig zijn. Ook dan kun je met lange driften over je voerplek blijven vangen. De vis aast ook dan gewoon door.

In het Aarkanaal is natuurlijk ook een verschil tussen het vissen in de winter en de  zomer. ’s-Zomers komt het meer aan op het vangen van brasem en bliek. De vissen azen in de zomer meer en wat aas betreft doet vooral de caster het erg goed. Zeker niet alleen om ermee op de haak te vissen maar ook om los bij te voeren. De brasem aast daar erg goed op. Regelmatig bijvoeren kan dus een goede troef zijn. Door het steeds bijvoeren in een bepaald ritme krijgen de vissen een soort van voedselnijd en de aanbeten en vangsten worden steeds beter.

Het grondvoer hoeft in principe niet te zwaar gemaakt te worden voor dit kanaal. In geval het water weinig of niet stroomt kan men met werkende bestanddelen in het voer vissen. Uiteraard is het wel aan te raden een verzwaringsmiddel bij je te hebben voor het geval je het treft dat er wel een behoorlijke stroming blijkt te staan. Anders is de rest van het voer waarschijnlijk ook voor niks het water ingegooid.

In het Aarkanaal kan ook uitstekend met de matchhengel gevist worden. Je kan prachtig mooi met de matchhengel op een meter of 5 van de overzijde van het kanaal vissen. Het kanaal is daar net zo diep als in het midden. Ook hierbij geldt dat zo licht mogelijk vissen met zo dun mogelijke lijnen en kleine haken de voorkeur heeft.
Vergeet echter niet dat je wel met een dobber met een voldoende gewicht moet vissen zodat je makkelijk iedere keer de visplek aan kan gooien. Het moet niet zo zijn dat je boven je macht met veel kracht de montage maar net op de plek krijgt want dan gaat het uiteindelijk niet lukken om constant op dezelfde plek uit te komen. Houd hierbij echter wel in de gaten dat tijdens het vaarseizoen het mogelijk niet echt comfortabel is om met de matchhengel te vissen. Als er behoorlijk wat bootjes voorbij komen zit je misschien alleen
maar in te draaien en te werpen en kan van vissen weinig terecht komen.   
                                                                                                                         

                                                                                           
Aarkanaal bij Nieuwveen

Locatiegegevens Aarkanaal.

Luchtfoto Aarkanaal.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Amstel

De rivier de Amstel loopt, met een totale lengte van ongeveer 30 kilometer, vanaf de Tolhuissluis alwaar de Drecht en het Aarkanaal samenkomen, via Uithoorn tot middenin hartje Amsterdam.
Er is veel bedrijvigheid op en langs deze rivier met zijn vele bruggen en veren.Veel vaarbeweging op het water waaronder pleziervaart en roeiboten, en veel fietsers, hardlopers, skeeleraars etc langs de wegen aan de rivier.

De Amstel is een zeer goed voorjaarswater dat bekend staat om zijn hoge brasemgehalte. Dit water heeft, in vergelijking met vele andere wateren die inmiddels zo helder zijn als kraanwater, nog een donkerdere kleur. Tevens is het een zeer voedselrijk water. Dit water kan je dan ook een hotspot noemen voor zowel de vis als voor de vissers.

De Amstel is op vele plaatsen vaak vanaf beide zijden van de rivier te bevissen.

 

Berm/Oevers
De wegen langs deze rivier, zeker aan de oostelijke zijde, zijn vaak vrij smalle wegen. Ook de bermen waar vanaf gevist kan worden zijn over het algemeen behoorlijk smal. Het zijn smalle grasstroken. Het is dus zeker zaak zeer goed uit te kijken bij het inwerpen of het eventueel afsteken van de hengel dat er geen fietsers in de wielen gestoken of eventueel gehaakt worden.
Zoals gezegd is er veel bedrijvigheid op de wegen langs het water. Er zijn veel dagjesmensen langs de Amstel die niet bedacht zijn op hengelaars. Je moet zelf dus extra goed opletten.
Langs de oevers bevindt zich op sommige delen van de Amstel een stenen randje waarachter op de meeste plaatsen waterplanten groeien. Toch zijn er ook genoeg plaatsen waar je ongehinderd kunt vissen.
LET OP!!! Om het leefnet op de plaatsen waar een stenen randje ligt goed in het water te kunnen uitzetten is het goed om een stukje het water in te kunnen lopen om het net over het randje te kunnen plaatsen. Het stukje bodem tussen de kant en de beschoeiing is van harde grond, ongeveer 20 cm diep en dus goed te belopen. Laarzen mee dus voor de zekerheid!!
Op meerdere plaatsen bevinden zich ook brede rietkragen langs de oever, voornamelijk in de bredere gedeeltes van de rivier waar de vis zich, zeker rond de paaitijd, graag ophoudt en goed te vangen is.

Parkeren auto: Let op!!
Door de smalle bermen langs het water is het niet overal mogelijk om de auto bij de eigen visstek in de berm te kunnen parkeren. Let erop dat er geen wielen van de auto op de rijbaan staan. Dit geldt zeker aan de oostelijke kant met de smalle wegen langs het water.
Soms moet je de auto dus een stuk verder wegzetten en soms kun je de auto in de groenstrook parkeren aan de overzijde van de smalle weg.

Bodem
De Amstel heeft over het algemeen een vrij zachte bodem waarop vaak genoeg bladeren liggen waarin de korf weg kan zakken. Je korven zullen hier niet wegrollen. Het is dus wel zaak om goed te peilen om te proberen een schoon stuk bodem te vinden.

Breedte/Diepte
Over de gehele lengte van deze rivier varieert de breedte behoorlijk. Er zijn hele delen die ongeveer 40 meter breed zijn terwijl het op andere delen van de rivier wel 70 meter breed is.
De diepte van de Amstel is over het algemeen vrij constant en bedraagt ongeveer tussen de twee en drie meter. In de oeverzones loopt het eerst rustig af naar ongeveer 1,5 meter waarna het verder de diepte in duikt. Het water is dan ook, zeker in de oeverzones, vrij snel opgewarmd in het voorjaar waardoor het zeker tot een heel goed voorjaarswater gerekend mag worden. Echter, ook in de andere jaargetijden is er een goede bak vis te vangen in de Amstel.

Visstand
De visstand in de Amstel is gewoon goed. Zoals eerder al vermeld staat de Amstel bekend als water met een hoog brasemgehalte.
Maar alle meest voorkomende witvissoorten zijn hier te vangen, waaronder ook winde, kolblei, voorn, baars etc.  Ook is er een behoorlijk bestand aan karper aanwezig in de Amstel en zeker ook van het slag waarvan het vangen en landen met een feeder goede kans van slagen heeft.

Stroming
Op gezette tijden is er een wisselende stroming op de Amstel door overtollig water dat afgevoerd wordt vanuit de vele zijwateren die uitkomen op de Amstel. Het is zeker geen harde stroming, eerder een lichte trek. Korfjes tussen de 20 en max. 40 gram volstaan. Er is dus wel stroming maar niet van dien aard dat je daarvoor zwaarder materiaal nodig zou hebben. Er kan hier vrij licht gevist worden.
Ten tijde van de stroming aast de vis beter dan wanneer alle sluizen weer dicht zijn en de stroming eruit is, zoals wel vaker het geval is.

Welke hengel en welke afstanden
Op de Amstel is de feeder de meest favoriete manier om te vissen. Een light- en mediumfeeder volstaat met, zoals gezegd, korfjes tussen de 20 en max. 40 gram.
De beste visafstanden zijn tussen de 20 meter uit de oever tot ongeveer 10-15 meter uit de overoever/overkant, wat tevens het diepste deel van het water is. Onderaan het talud vissen aan de overzijde is een hele goed optie. Goed peilen dus.
Daar waar er rietkragen staan tegen de overoever is het ook goed vissen tegen de rietkragen aan. Zeker in het voorjaar.
Qua omstandigheden is het ook goed mogelijk met de vaste stok genoeg vis te vangen maar gezien de zeer smalle bermen en de drukte op de wegen erlangs is de vaste stok niet een heel goede keus aan dit water. Zoals eerder gezegd moet je bijzonder goed uitkijken bij het afsteken dat je niemand raakt of ten val brengt. Wat verder te denken van de extra kans op breuk van hengeldelen!! Zal echt zeer afhankelijk zijn van de breedte van de berm ter plaatse.

Aassoorten
Zoals altijd is het vooral een kwestie van uitproberen welke aassoort op welke dag het beter doet. Toch zijn wormen uiteraard een uitgelezen aas om te gebruiken gezien het hoge brasemgehalte in de Amstel. De made en de caster mogen echter ook niet ontbreken.  

Vergunning
De Amstel staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met de vispas mag je hier vissen.

 

Locatiegegevens Amstel.

Luchtfoto Amstel.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Amstel Drecht

Dit natuurwater is beroemd om zijn grillige vormen en vele bochten. Niet alleen voor de sportvisser is dit een mekka van natuurschoon en vis, ook voor de pleziervaart is dit een hele gewilde vaarroute. In de zomermaanden maken hele motorgezelschappen toertochten langs de net zo bochtige weg door de landerijen van ons schone Zuid- en Noord-Holland. De Drecht start in de zijarm van de Ringvaart van de Haarlemmermeer in de doorgang naar het Braassemermeer. Dit stukje water is prachtig wanneer je dit vanuit de boot mag aanschouwen maar een domper voor de sportvisser omdat je er niet of nauwelijks met de auto kunt komen. Zelfs in die gevallen dat er een weggetje langs loopt is het haast onmogelijk om je voertuig zodanig te parkeren dat de rest van het verkeer hier geen hinder van ondervindt. Alleen in Leimuiden ligt een mooi grasveldje waar met een beetje goede wil een man of 8 zouden kunnen vissen. In de praktijk gaat dit meestal niet lukken omdat de pleziervaart hier een aantal vrije afmeerplaatsen heeft en men graag shopt in dit ludieke Hollandse plaatsje. De Drecht varieert in breedte tussen de 10 en 30 meter en is gemiddeld zo een 1½ tot 2 meter diep. Daar waar de zijarm, het Aarkanaal ontstaat, gaat de Drecht na de Tolhuissluis over in de Amstel-Drecht. Officieel het het zelfs het Amstel-Drecht kanaal, echter de grillige vorm geeft mij niet het idee dat je hier over een kunstmatig aangelegd stuk water praat. Mijn vermoeden is dat het hier natuurlijk lopende water ooit gekanaliseerd, uitgediept en verbreedt is en van vaste stenen oevers is voorzien. Dit is helaas niet het enige stuk onduidelijkheid in dit mooie water. Ook de vergunninghoudende zijn niet geheel duidelijk over de visrechten in dit water. Van de Amsterdamse weet ik dat die altijd spreken over het stuk van de Berlagebrug in Amsterdam tot aan de rode paal in Uithoorn. De Amstel-Drecht gaat echter na de rode paal richting Tolhuissluis gewoon verder. Omdat het Aarkanaal kennelijk ook van de Amsterdamse is gaan wij er altijd vanuit dat dit stuk ook aan de Amsterdamse toebehoord.
De Amstel-Drecht kent vier belangrijke zijkanalen als daar zijn de Kromme Mijdrecht, de oude Waver, de Bullewijk en de Weespertrekvaart. Ter hoogte van deze laatste gaat het Amstel-Drecht kanaal over in de Amstel. Vanaf de Tolhuissluis tot aan de Amstel is de gemiddelde diepte zo een 2½-3 meter. De breedte varieert sterk tussen de 30 en 60 meter. In de vele bochten vindt je in het late voorjaar en zomer prachtige in bloei staande leliebedden en dotters. Tussen deze prachtige waterbloemen stikt het van de vis, alleen is deze vaak moeilijk te bereiken. Op die plaatsen waar je wel tegen zo een bed aan kan gaan liggen kan je werkelijk monstervangsten boeken waarbij kanjers van rietvoorn, zeelt en karpers geen uitzonderingen zijn. Omdat het water voor deze plantenbedden niet zo diep is moet men bij iedere boot het hele vistuig binnen halen. Dit maakt dat dit alleen 's- morgens heel vroeg en in de avonduren leuk vissen is. De gehele Amstel-Drecht is op een stuk bij Nessersluis na vanaf twee kanten bereikbaar. Ook hier geldt dat het niet altijd even gemakkelijk is om de auto goed weg te zetten, maar met een klein stukje lopen kan de hinder voor overige weggebruikers tot een minimum beperkt blijven. De Amstel zelf is een geliefd water van de plaatselijke roei en kano verenigingen en is als viswater niet zo bekend.

 

Locatiegegevens Amstel Drecht.

Luchtfoto Amstel Drecht.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Bernisse

Bernisse is een gemeente op het eiland Voorne-Putten, ten westen van Spijkenisse. Centraal door deze gemeente loopt het recreatiegebied de Bernisse. De Bernisse is een rivier die een verbinding vormt tussen het Spui en het Voedingskanaal. De zeven kilometer lange rivierloop de Bernisse vormt de grens tussen de eilanden Voorne en Putten. Het gebied rondom de zeven kilometer lange oude rivierloop Bernisse bestaat uit meertjes, kommen en plassen. Van een van de plassen is trouwens een forellen-visplas gemaakt, Forellenplas de Bernisse. Samen met de drassige natuurgebieden, weilanden en oevers van bossen is het recreatiegebied Bernisse 300 hectare groot. Er mogen geen motorboten varen en het water is daarom onder andere ook zeer geschikt voor alle vormen van de visserij.
Recreatiegebied Bernisse kent een goede visstand en uitstekende vismogelijkheden met vissteigers en open stukken tussen rietkragen. Er is ook rekening gehouden met mindervalide vissers.

Als je vanaf de Groene Kruisweg-N218 linksaf via de Verlengde Verdouwenhoeck de Stationsweg op rijdt kom je direct parallel aan de rivier De Bernisse te rijden, die dan aan je linkerhand stroomt. (Zie de routebeschrijving en de luchtfoto) Langs de Stationsweg zijn meerdere ruime parkeerplaatsen aanwezig. Vanaf deze parkeerplaatsen is het niet al te ver naar de waterkant maar het is wel aan te raden een transportkar mee te nemen. Op dit  gedeelte van De Bernisse langs de Stationsweg is het eigenlijk niet mogelijk een aaneengesloten wedstrijd te houden. De stekken zijn hier grotendeels gelegen tussen de rietkragen waarbij er soms grote stukken tussen zitten waar niemand kan zitten. Je zit op zo’n stek tussen het riet echter wel bijzonder mooi. Er zijn rond enkele plasjes in dit gedeelte best wel enkele stukken met een graskant waar wat meer vissers bij elkaar kunnen zitten doch dat vergt meestal ook wat meer loopwerk.

De plaats waar veruit het meest wordt gevist is de “landtong” rond het restaurant “De Stompaerd” in de Stompaardse plas. Door de Stationsweg te blijven volgen kom je een stukje door het plaatsje Zuidland. Door de hoofdweg te blijven volgen, die op een gegeven moment naar links afbuigt, rijdt je de brug over De Bernisse op en ga je direct na de brug rechtsaf de Stompaardsedijk op. (Zie de routebeschrijving en de luchtfoto) Wanneer je helemaal tot het einde doorrijdt kom je bij de Stompaardse plas. Daar zijn vele visstekken en er is ruim voldoende parkeerplaats in dit gebied. Ook zijn er goede visstekken aanwezig op het gedeelte waar je langs komt te rijden nadat je rechtsaf de brug over gereden bent. Door veel vissers wordt de voorkeur gegeven aan deze stekken op het moment dat er sprake is van een flinke stroming in de rivier De Bernisse.

      


In het smallere deel van de rivier van De Bernisse kan soms een sterke stroming aanwezig zijn. Deze sterke stroming wordt veroorzaakt door het gemaal bij het Spui. Dit maakt het vissen uiteraard wel wat moeilijker en er zullen aanpassingen aan het materiaal gedaan dienen te worden. Zo is het dan raadzaam om, bij het vissen met de feeder, een zwaardere korf te gebruiken en de hengel rechtop af te steunen om de druk zoveel mogelijk van de lijn af te halen. Dit is echter ook een prachtige manier van vissen hier want de grote brasems zullen niet schromen een  flinke tik op de top uit te delen. Een geweldig gezicht.

                              

Overigens kan hier met bijna alle hengelsoorten goed gevist worden waarbij de feeder voor de meesten toch wel de voorkeur geniet. Vooral in het voorjaar schijnt het de beste resultaten te geven. Toch mag ook de matchhengel niet vergeten worden waarmee je hier uitstekend uit de voeten kunt. Ook met de vaste stok kun je uiteraard prima de vis aan de schubben komen, zeker als het niet te hard stroomt. Later in het jaar moeten daarmee tot zelfs op 5 á 6 meter uit de kant goede resultaten te boeken zijn.

Op de smalle gedeelten van De Bernisse is het water niet breder dan tussen de 20 en 30 meter. Echt diep is het er ook niet. De diepte varieert van ongeveer 1 meter diepte kort onder de kant tot ongeveer 2 á 2,5 meter in het midden.

De visstand in de Bernisse is zonder meer goed te noemen. Allerlei soorten, zoals Baars, Blankvoorn, Brasem, Bliek, Karper, Paling, Ruisvoorn, Snoek, Snoekbaars, Voorn en Zeelt zijn aanwezig. Het viswater is dan ook geliefd bij karper, snoek en witvisser. De vis is goed te vangen aan alle bekende soorten aas, zoals de made, caster, mais en ’s-zomers natuurlijk ook de worm.

In het voorjaar zijn grote brasemvangsten mogelijk. Later in het jaar, als de watertemperatuur opgelopen is en de 20 graden bereikt heeft is er in De Bernisse ook volop mooie kolblei, winde en alver te vangen. Uiteraard is ook dan de brasem volop van de partij.

Voor wat betreft “vergunningen” valt dit viswater binnen de "Grote NVVS vergunning".

 

Locatiegegevens Bernisse.

Luchtfoto Bernisse.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Boonervliet

De Boonervliet is gelegen tussen Maassluis en Schipluiden. Hij loopt vanuit Maassluis vanaf de sluis/spoorbrug bij de Waterweg vanuit het zuidwesten naar het noordoosten tot in Schipluiden tot aan de Vlaardingsevaart. Het stuk waar vanaf de Boonervliet vanaf de kant bevist kan en mag worden en waar bijna altijd de wedstrijden gevist worden is gelegen in Maassluis. Gevist mag aldaar alleen worden vanaf de noordelijke kade. (Zie daarvoor de routebeschrijving)
In de woonwijk aldaar kan de auto geparkeerd worden tot redelijk dicht bij het water. Een transportkarretje is echter wel aan te raden omdat niet iedere plaats op het parcours even dichtbij is. Meer dan 100 meter lopen komt echter niet voor. De kant betreft een harde graskant waar op sommige stukken een voetpad direct achterlangs loopt maar op ander gedeelte zeer breed is.
Het water is ongeveer 30 a 40 meter breed. De bodem loopt vanaf de kanten geleidelijk af naar het midden. In het midden loopt de diepte uiteen van ongeveer 2.50 tot 3.50 meter.
Er is hier met iedere hengelsoort zeer goed te vissen. Zeer geschikt om met de vaste stok te vissen doch evenzeer om de oeverzone aan de overzijde te bevissen met de feeder / picker.
In de Boonervliet is over het algemeen een lichte stroming. Het kan echter af en toe ineens wat harder gaan stromen onder invloed van de sluis aan de zijde van de Nieuwe Waterweg.
Waarneer de oeverzone aan de overzijde bevist wordt met feeder / picker moet je er rekening mee houden dat er mosselbanken voorkomen op verschillende plaatsen. Dit kan uiteraard diverse onderlijnen en haken kosten als je daar niet alert op bent.
In de Boonervliet zijn alle bekende witvissoorten goed te vangen en er is zeker een mooi bestand aan grote zware brasem aanwezig. Wat ook zeker het proberen waard is is om de oeverzone aan de overzijde te bevissen in de buurt van de aldaar ook voorkomende waterplanten. Daarbij is het goed mogelijk om een mooie hoeveelheid ruisvoorn te vangen. Deze komen namelijk ook in behoorlijk grote mate voor in de Boonervliet.
Met alle gebruikelijke aassoorten is de vis goed te vangen, een speciale voorkeur voor een bepaald aas is mij niet bekend.

 

Locatiegegevens Boonervliet.

Luchtfoto Boonervliet.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Breevaart

De Breevaart loopt van het eind van de Karnemelksloot in Gouda in noordelijke richting via de Driewegsluis Reeuwijksche Verlaat, naar Reeuwijk.

Stekken / Berm
De stekken waar vanaf wij vissen zijn gelegen langs de Notaris D’aumerielaan te Reeuwijk. Deze laan betreft een voor auto’s doodlopende weg zodat er voor wat het autoverkeer betreft alleen wat bestemmingsverkeer rijdt. Verder rijden er fietsers langs en komen er wat wandelaars voorbij maar dan heb je het wel gehad.
De kant aan de Notaris D’aumerielaan bestaat voor een deel uit een korte open graskant en
voor een deel uit een rietkraag waartussen 11 visplaatsen met een steiger gemaakt zijn. Dit zijn echter zeer ruime steigers en zeer ruime plaatsen. De steigers liggen in de graskant dus daar kun je zo op en af stappen. Mooi gedaan.
De auto kan direct achter de stek langs de weg geparkeerd worden.

Oevers
De oevers langs deze vaart zijn afwisselend voorzien van een harde beschoeiing of een balk voor het riet die de golfslag op moet vangen.
De oever aan de overzijde van de vaart bestaat merendeels uit een harde beschoeiing omdat die kant grotendeels bebouwd is en er een doorgaande weg achter loopt. Op slechts enkele plaatsen staat ook een stuk rietkraag tegen de overoever. Langs deze oever liggen ook diverse boten afgemeerd.

Breedte / Diepte / Bodem
De Breevaart is gemiddeld zo tussen de 35 en 40 meter breed.
In het midden is de vaart ongeveer 2.00 meter diep. Hoewel de diepte vanaf de oever nog wel afloopt is het aan de kant toch ook al ongeveer 1.50 meter diep.
De bodem is grotendeels schoon en er is zichtbaar weinig begroeing te zien in het water.

Visstand
In de Breevaart zijn de meest voorkomende witvissoorten aanwezig. Grote brasem, blankvoorn, ruisvoorn, kolblei, baars en heel veel alvers zijn allemaal te vangen.

Stroming
Er is nagenoeg geen stroming in deze vaart. Af en toe kan het even heel licht gaan stromen door de invloed van de bediening van de Driewegsluis Reeuwijksche Verlaat. Deze bevindt zich echter op ongeveer 1.7 kilometer afstand richting Gouda.

Hengelkeuze
De Breevaart is uitermate geschikt voor het gebruik van de vaste stok. Ook kan er heel goed gevist worden met de winkle picker of lichte feeder. Uiteraard is een matchhengel ook altijd een goede optie.

Scheepvaart
Er is alleen wat licht scheepvaartverkeer van plezierboten in deze vaart. Verder komen er nog wel wat roeiers met hun boten heen en weer gevaren. 

Vergunning
De Breevaart staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met een vispas/kleine vispas mag je hier dus vissen.

 

Locatiegegevens Breevaart.

Luchtfoto Breevaart.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Brielse meer 

Het Brielse Meer is een afgesloten rivierarm die voorheen in verbinding stond met de Oude Maas. Het ligt ten noorden van de vestingstad Brielle. Het is een langgerekt meer dat nu de scheiding vormt tussen Voorne en het Europoortgebied.
Aan de noordwestkant ligt de Brielse Maasdam, gebouwd in 1950, die het Brielse Meer scheidt van het Oostvoornse Meer. Ten oosten van Brielle vormt de Brielsebrug een verbinding tussen Brielle en Rozenburg. Verder oostelijk gaat het Brielse Meer over in het Voedingskanaal. Het Brielse meer vervult een belangrijke rol als zoetwaterbuffer die de verzilting van Voorne-Putten vanaf de Nieuwe Waterweg tegengaat. Het Brielse Meer wordt gevoed door het Voedingskanaal, dat bij Spijkenisse een aftakking is van de Oude Maas, en door de Bernisse.

De afgesloten rivierarm vormt nu het langgerekt recreatiegebied Brielse Meer en bestaat uit zo´n 400 ha water en 350 ha land. Langs de oevers zijn inhammen, al dan niet voorzien van een ondergrond van grove kiezel, en hier en daar steigers. Deze plaatsen bieden ruimschoots mooie visstekken. Het is ook mogelijk om op diverse locaties voor de aanwezige bosschages met de vlonder in het water een zitplaats te creëren. Hou er dan wel rekening mee dat laarzen vereist zullen zijn. Aan het eind van de Brielse Veerweg (klik op luchtfoto onder artikel) is het voetveer naar Brielle. Daar zijn tevens ook visboten te huur.

De locaties waar het meeste gevist wordt zijn Wijde Slik, Brielsebrug, Kleiburg, Molenhaven en Kogeloven/Hondenkennel. De vislocaties Wijde Slik, Brielsebrug en Kleiburg liggen op de noordoever terwijl de locaties Molenhaven en Kogeloven/Hondenkennel op de zuidelijke oever gelegen zijn. De locatie Wijde Slik ligt voorbij de golfbanen van Golfclub Kleiburg aan de linkerkant van de Krabbeweg. De Molenhaven ligt schuin tegenover het Wijde Slik. De Brielsebrug is gelegen op het punt waar je de afslag op de N-57 neemt om naar het water te rijden. Locatie Kleiburg ligt ter hoogte van kilometeraanduiding 46,5 aan de Krabbeweg. Hier is een zeilschool vlak naast de visstekken aan de rechterzijde gevestigd. De locatie Kogeloven/Hondenkennel ligt het meest noordwestelijk van de genoemde locaties. (Klik voor de locaties op de luchtfoto onder het artikel.)
De locaties zijn goed bereikbaar. Bij de locaties Kleiburg en Molenhaven moet je er echter wel rekening mee houden dat er een behoorlijk stukje gelopen moet worden. Een transportkar is dan zeker nodig. Hoewel dat op de andere locaties meestal niet het geval is zou ik toch aanbevelen altijd een transportkar mee te nemen. Afhankelijk van de plaats waar je kunt parkeren kan de ene visstek net weer iets verder weg liggen dan de andere. Beter niet nodig hebben maar wel bij je hebben dan andersom.

Visstand
De visstand op het Brielse Meer is zonder meer goed te noemen. Het meest vertegenwoordigt zijn brasem, voorn, snoek en snoekbaars. De brasem is veelal met gewichten tussen de 1 en de 2,5 kilogram. Er is echter ook goed blankvoorn en winde te vangen waarbij grote vangsten mogelijk zijn in de periode juli tot oktober. Ook baars en ruisvoorn wordt regelmatig goed gevangen. De ruisvoorn schijnt goed voor te komen in het ondiepe gedeelte van de Wijde Slik. Snoekbaars is vooral te vinden aan de randen van de diepe putten.
In de zomermaanden is de witvis het best te vangen in het Voedingskanaal. In de wintermaanden trekt veel vis vanuit het Voedingskanaal naar het Brielse Meer om in de diepe putten te verblijven.

Waterbreedte en -diepte
Zoals wel te zien is op de luchtfoto (klik onder artikel) is het Brielse Meer een zeer breed water. De diepte van het Brielse Meer varieert sterk. Op vaste stok afstand, zeg 12 meter, is de diepte al snel 5 meter. Verder uit de kant wordt het echter nog een stuk dieper en loopt het op tot 8/9 meter diep. 

Stroming
Normaal is er sprake van een lichte stroming in het Brielse Meer.

Bodem/Berm
Aan de kanten loopt de bodem vaak heel langzaam af. Deze bestaat meestal uit een kiezeltalud. Om het leefnet toch goed uit te kunnen zetten zodat de gevangen vis ook een goede zwemgelegenheid heeft is het zaak er rekening mee te houden om laarzen te dragen. Daarmee kun je het net een stukje verder in het water zetten.


 

 


De berm bestaat op sommige plaatsen ook uit een kiezelrand.  Er zijn ook stukken waar een graskant aanwezig is. Vlak langs de waterlijn bevatten deze kanten echter ook nog wel veel steen.   


 

 

 


Vistechniek

Op het Brielse Meer is het soms zoeken op welke wijze de vis gevangen moet worden en welke vis er los is. De ene keer wordt er goed voorn gevangen met de vaste stok terwijl er de volgende keer naar de feeder overgestapt moet worden om de brasem te vangen. Met de feeder zal je gezien de breedte van het water de keuze moeten maken waar je de vis denkt te gaan vangen. Soms zit de vis op 20 meter maar soms zal je de vis van 70 meter moeten halen.

Het water van het Brielse Meer is bijzonder helder omdat het door de stroming als het ware regelmatig "doorstroomt". Het lijkt erop dat er hierdoor bij helder weer veel voorn te vangen is en bij bewolkt weer veel brasem.

Pleziervaart
Het Brielse Meer is zoals gezegd een uitgebreid recreatiegebied. Er liggen meerdere havens aan het Brielse Meer en er is dan ook in het vaarseizoen veel pleziervaart op het meer.

Vergunningen
Dit viswater staat in de Landelijke Lijst Van Viswateren.

 

Locatiegegevens Brielse Meer.

Luchtfoto Brielse Meer.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Delftse Schie

De Delftse Schie is een kanaal dat van Delft naar Rotterdam loopt. Het loopt vanaf de Zuidkolk te Delft tot aan de splitsing met de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. Het kanaal heeft een lengte van ruim 8 kilometer. De omgeving rond het kanaal is zeer divers. Voor een deel loopt het langs een woonwijk. Een ander deel loopt voornamelijk tussen industrie- en bedrijfsterreinen. Verder loopt het voor, wat mij betreft, een mooier deel door graslanden met hier en daar losstaande boerderijen en woningen. Daar zit je dus een stuk landelijker. Dit laatste stuk is vooral gelegen langs de Schieweg voorbij de vestiging van de Makro richting Rotterdam.

Visstekken.

Op de westoever heb je vanaf de Zuidkolk aan de Hooikade, Zuideinde en Schieweg in de richting van Rotterdam een stenen kade waar je met de auto goed langs het kanaal kan komen. Vanaf het punt waar de Schieweg afbuigt en om een bedrijventerrein heen gaat, kun je met de auto niet direct bij het water komen. Je moet de auto daar op de dichtst langs het water komende weg parkeren en de spullen vanaf daar met een kar mee naar het water nemen. Ver is dat echter niet. Langs het water aldaar loopt alleen een fietspad.

Vervolgens buigt de Schieweg voorbij de Makrovestiging weer met een bocht naar links terug naar de Delftse Schie en kom je op het mooiste stuk richting Rotterdam. Langs de Schieweg, Schiekade en wederom Schieweg (gezien richting Rotterdam) loopt er een groenstrook langs het kanaal waar je prima kan zitten en genoeg  ruimte hebt. Over het algemeen kun je de auto op de groenstrook bij de stek parkeren.

Aan de oostzijde van het kanaal zijn langs de Rotterdamseweg van Delft naar Schipluiden en de  Delftweg te Rotterdam  zeer beperkte parkeermogelijkheden en een  smalle graskant. Daardoor zijn daar nauwelijks tot geen goede  visplekken.

Breedte-Diepte-Bodemgesteldheid.

De gemiddelde breedte is  35 tot 40 meter. Er zijn echter ook enkele stukken die maar 25 meter breed zijn en een enkel breder stuk dat 55 meter breed is.De diepte in het midden van het kanaal is ongeveer 2,7 á 3 meter. Het bodemverloop is soms grillig. Vanaf de oever loopt de bodem snel af richting het midden. Daarbij is het zaak de stek goed uit te peilen om een vlak gelijkmatig stuk te vinden. De bodem heeft hier en daar een grillige structuur met kuilen en ondiepere stukken. Voor je het weet ligt je voer ver voorbij de door jou gekozen stek. Ook op de enigszins standaard vaste stok afstanden van 9 en 11 meter blijft de bodem nog verder de diepte ingaan.

Stroming.

Er is sprake van een lichte stroming.

Vis- en aassoorten.

Alle meest voorkomende witvissoorten zijn te vangen in de Delftse Schie. Ook de  zwartbekgrondels hebben inmiddels in rijke getale hun intrede gedaan in dit water. Dat wil echter niet zeggen dat je geen mooi netje vis hier zou kunnen vangen. Brasems van 2 kilo en mooie voorn zwemmen er nog steeds rond.
Over de aassoorten die gebruikt kunnen worden kun je een hele verhandeling houden gezien de vele mogelijkheden die er zijn. Alle soorten en maten zijn het proberen waard. Het is mogelijk wel iets, gezien de inmiddels talrijke zwartbekgrondels,  om rekening te houden met  het voer en aas bij aanvang van de sessie. Op kleiner aas als de made zal de zwartbekgrondel, indien op de stek aanwezig, zeker gretig toe happen. In dat geval is het proberen van groter aas als mais, pellets van een iets groter formaat of een mini-boilie zeker het proberen waard. 

Hengelsoort.

Op dit kanaal kan uitstekend met bijna alle soorten hengels gevist worden. De vaste stok, lichte feeder, winkle picker of matchhengel kunnen allen zeer goed ingezet worden.

Scheepvaart.

Het kanaal wordt redelijk bevaren door de scheepvaart want het is een doorgaande vaarroute richting Rotterdam. Af en toe komt er een wat groter binnenvaartschip voorbij. Verder is er redelijk wat pleziervaart maar daar heb je verder geen last van en de vis is het ook wel gewend.

Vergunning.

De Delftse Schie staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (onder de naam Schie) en met een vispas/kleine vispas mag je hier dus vissen. (tot 300 meter voor de Kandelaarbrug bij de Kandelaarweg enerzijds  en de Berkelsche Zwet anderszijds van het kanaal. Zie Google Maps)

Onze vislocatie.

Let op! Onze vislocatie, zoals aangegeven op de routebeschrijving, is Schieweg te Schpiluiden ter hoogte van perceel 170. Het deel van het kanaal waar wij onze wedstrijd gaan houden langs de Schieweg  gaat over van Schieweg Delft in Schieweg Schipluiden. Dit is misschien handig te weten in verband met het instellen van de navigatie.  

 

Locatiegegevens Delftse Schie.

Luchtfoto Delftse Schie.

 Naar boven

*******************************************************************************************************************

Eem

Vissen op de rivier de Eem

Er zijn veel verschillende typen wateren waar we onze hobby, de hengelsport, kunnen uitoefenen. Rond steden vinden we vooral veel kleine meertjes,slootjes, vijvers, kanaaltjes en fortgrachten. Om de grotere plassen en rivieren te bezoeken zijn we vaak genoodzaakt om grotere afstanden te overbruggen om een goede visstek te vinden.

Eén van de rivieren welke niet ver van Utrecht ligt is de rivier de Eem  Deze prachtige rivier baant zich een weg door een prachtig polderlandschap tussen Amersfoort en het Eemmeer, en is rijk aan vele vissoorten.

De Eem

Al in 777 werd melding gemaakt van de rivier de Eem. De Heiligerbergerbeek is eigenlijk de oer-Eem en had toen de naam Hemus, hetgeen “water” betekent. Amersfoort is gebouwd bij een doorwaadbare plaats aan de Eem. De Eem werd van oudsher gebruikt als handelskanaal voor onder andere het transport van bier vanuit Amersfoort naar het gewest Holland. De Eem werd gevoed door beken uit de Gelderse Vallei en de Veluwe. Met het water dat vanuit de Gelderse Vallei de Eem instroomde kwam veel zand mee. Hierdoor verzandde de Eem sterk. Vooral op het stuk van Amersfoort tot de Kleine Melm (Melm = zandophoging) werd veel zand afgezet. In 1555 werd daarom de Eem gegraven in zijn huidige bedding, die in 1613 tot de huidige breedte werd verbreed (ca. 45 meter). De bodemdiepte varieert van 4 meter in het midden tot 1,5 meter aan de oevers. Om de waterafvoer van de hele Gelderse Vallei goed te regelen werd in de jaren 1935-1941 het Valleikanaal gegraven. Met het Valleikanaal ontstond een waterverbinding tussen Rijn en IJsselmeer, dwars door de Gelderse Vallei.

Het gedeelte tussen de Rijn en het Valleikanaal wordt de Grift genoemd. Het Valleikanaal neemt het water van een hele serie beken mee, zoals de Lunterensche beek, de Moorsterbeek, de Modderbeek en de Barneveldse beek. In de jaren 50 en 60 diende de Eem als een open riool. De waterkwaliteit is sindsdien sterk verbeterd, maar is nog altijd niet van zwemwaterkwaliteit. Het waterbeheer valt sinds 1616 onder wat nu het “Waterschap Vallei en Eem” heet. De hoeveelheid water dat in noordelijke richting wordt afgevoerd ligt tussen de 4.000 en 70.000 liter per seconde. De rivier mondt uit in het Eemmeer, een restant van het IJsselmeer. Hierdoor is in de Eem altijd een lichte tot matige stroming aanwezig.

Vissen op de Eem

Hoewel de Eem een lange weg aflegt vanaf Amersfoort naar het Eemmeer zijn er relatief weinig stekken waar je vanaf de kant kunt vissen. Maar de wél bevisbare oevers zijn goed met de auto te bereiken.

Enkele goed bereikbare stekken zijn o.a. de havens van Amersfoort, De Verlengde Hooiweg in Soest, Daaselaar en Bestevaer in Baarn en de haven van Eembrugge. Vooral de havens van Amersfoort en Eembrugge zijn goede visstekken, waar de vis tijdens de wintermaanden massaal hun toevlucht zoekt. Vanaf maart tot en met oktober wordt overal op de Eem goed vis gevangen. Veel voorkomende vissoorten zijn onder andere: brasem, voorn, winde, baars, snoekbaars, snoek en karper.

De bodem is zanderig van structuur en nagenoeg vrij van plantenresten. De teen van het onderwatertalud ligt ca 12 meter uit de oever. Door de waterdiepte en de lichte stroomsnelheid is het heel goed mogelijk om dit water met de vaste stok, de matchhengel of de feederhengel te bevissen. De keuze is vaak heel persoonlijk.

Zelf laat ik deze keuze vaak afhangen van het weer van de afgelopen dagen en de dag waarop gevist gaat worden. Wanneer de wind een hele week op de overzijde van de Eem heeft gestaan, gezien vanaf de visstek, zal ik kiezen voor de feeder. Hiermee kan ik dan strak tegen de overzijde vissen. Immers, daar zal dan het meeste voedsel aanwezig zijn en waarschijnlijk ook de vis. Staat de wind echter op de oever van de visplek, dan zal ik kiezen voor de vaste stok. Indien de watertemperatuur gaat dalen en de vis meer het midden van de rivier opzoekt, zal mijn keuze uitgaan naar de match. Hiermee kan ik een grotere afstand overbruggen dan met de vaste stok.

Voer en aassoorten

Enkele aassoorten die het op dit water heel goed doen zijn wormen, witte maden en casters. Dit kan echter per dag variëren. De ene dag vang je hoofdzakelijk vis op de caster en/of witte made, terwijl de volgende dag alleen worm een goede vanger blijkt te zijn. Het is dus raadzaam deze aassoorten altijd mee te nemen bij een bezoek aan de Eem. De voersamenstelling is mede afhankelijk van de periode van het jaar. In de winter is een donker gekleurd, schraal voer met weinig toegevoegde aassoorten een uitstekend middel om de vis toch aan het azen te krijgen, terwijl vanaf maart tot en met oktober een lichter gekleurd voer voorzien van casters, witte maden en/of wormen en eventuele extra zoete toevoegingen, het heel goed doet. De visvoeders van Sander’s Hengelsport uit Maarssen, zoals Sander’s Team Voorn Killer (’s winters) en Sander’s Team Brasem Killer (maart t/m oktober) geven op dit water hele goede resultaten. Bij sterke stroming is het toevoegen van een goede binder aan de voersamenstelling, zoals gemalen havermout of anco-paneer, aan te bevelen.

Tot slot

In de maanden november en december zoekt de brasem de diepere gedeelten op van het Eemmeer om daar te overwinteren, terwijl voorn, winde en baars beschutting en voedsel in de havens zoeken.

In deze periode kun je in de havens van Amersfoort en Eembrugge volop voorn vangen. In de laatste week van maart en de gehele maand april trekt de brasem weer massaal de Eem op om te gaan paaien en hun kuit af te zetten. Dit is ook vaak de periode dat er zeer grote exemplaren gevangen kunnen worden.

Exemplaren van 3 tot 4 kilo zijn dan geen uitzondering. September en oktober zijn ook prima maanden op de Eem. Dit is de tijd dat de vissen hun vetreserve gaan aanvullen voor de winter en er hierdoor goede vangsten mogelijk zijn met vele kilo’s aan vis.

Tip: Gebruik in de winter een donker schraal voer zonder veel toevoegingen aan aassoorten. Voeg daarentegen in het voorjaar juist veel aassoorten, als maden, casters en wormen, aan een lichtere voersamenstelling toe. Hou rekening met de windrichting van de afgelopen week. Dit kan de hengelkeuze en vangsten positief beïnvloeden. Een bezoek met de hengel aan deze prachtige rivier is zeker de moeite waard en wordt met de hier bovenstaande informatie hopelijk ook een hele mooie visdag.

Tekst: Adri van de Giessen

 

Locatiegegevens De Eem.

Luchtfoto De Eem.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Gouwekanaal

Allereerst een klein stukje historie over De Gouwe en het Gouwekanaal:

De Gouwe is een 14 km lange gekanaliseerde rivier in Zuid-Holland, die van noord naar zuid een traject van de Oude Rijn naar de Hollandse IJssel aflegt. De Gouwe fungeert tevens als boezemwater voor het Rijnland.

Verbindingen
De Gouwe is een belangrijke route voor de binnenvaart. Naar het noorden wordt de stroom voortgezet in het Aarkanaal (de voormalige Kromme Aar), die weer een route vormt in de richting van het Amstel-Drechtkanaal en de Amstel.
Aan de noordkant bevindt zich Gouwsluis te Alphen aan den Rijn. Dan volgen de dorpen Boskoop en Waddinxveen en aan de zuidkant de stad Gouda, waar de Gouwe zich vertakt in een oude stroom door de stad en een westelijk kanaal (
Gouwekanaal met de Julianasluis) erlangs. Bij Gouda bevond zich van oudsher een sluis met een tol. Deze Havensluis vormde tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw de verbinding tussen de Haven en de Gouwe met de Hollandse IJssel. Een andere verbinding tussen de Gouwe en de IJssel wordt gevormd door de Mallegatsluis en loopt via de Turfsingel.

Bron: Wikipedia


Het Gouwekanaal is ongeveer 2,2 kilometer lang en is gegraven omdat de gebruikelijke vaarroute door de binnenstad van Gouda, met zijn smalle sluizen, steeds meer problemen opleverde voor de scheepvaart. Het Gouwekanaal is, net als De Gouwe, een belangrijke route voor zowel de binnenvaart als de pleziervaart. Ze maken dan ook deel uit van de zogenaamde staande-mast-route. Dit betekent dat er een druk scheepvaartverkeer kan zijn. In de weekenden tussen 15 oktober en 15 april blijft de julianasluis in het Gouwekanaal dicht en vindt er een etmaal geen scheepvaartverkeer plaats. Met de bouw van de
Julianasluis werd de afsluiting van het eb- en vloedwater van de Hollandse IJssel geregeld. Door een hoge waterstand in de IJssel kan het water van het Gouwekanaal echter soms hard en langdurig stromen. Dat komt doordat het gemaal Schieland naast de Julianasluis dan water inlaat waardoor de waterstand wel 15 tot 20 cm kan oplopen. Dat heeft zijn invloed op het bijtgedrag van de vis. In de zomer heeft dit een positieve invloed. Het tegenovergestelde vindt plaats als bij overvloedige regenval het teveel aan (boezem)water uit het Gouwekanaal wordt geloosd op de IJssel. De waterstand kan dan zakken tot een halve meter onder zijn normale niveau. In deze tijd heeft dat een negatieve invloed op het bijtgedrag van de vis.

Breedte/Diepte.
Het Gouwekanaal is ongeveer 55 meter breed. Bij de oevers is de diepte ongeveer 1,5 à 2 meter. Deze loopt vervolgens op naar de vaargeul en is in de vaargeul overal ongeveer 3,5 à 4 meter. Dit kanaal is op diverse plaatsen aan de oeverwanden verstevigd met puinstort en dit is niet tot ieders genoegen, vooral niet van de feederaars. Langs het Gouwekanaal aan de Nieuwe Broekweg, dat alleen bereikbaar is vanaf de Julianasluis, is een lange grasstrook van ongeveer 2 km lengte. De grasstrook zelf is ongeveer 3 meter breed. Je kunt dus makkelijk de auto bij het water kwijt. Verder is er geen doorgaand verkeer ter plaatse zodat het aldaar redelijk rustig toeven is aan de waterkant.   

Vis- en aassoorten.
In het Gouwekanaal is veel bliek, blei en brasem te vangen, maar exemplaren van een halve meter en twee kilo of meer behoren wel tot de uitzonderingen. Ook de voorn, waaronder mooie grote exemplaren, is soms goed te vangen. Dat gebeurd echter meestal wel in perioden en niet constant. Ook de winde en zelfs roofblei zijn in het Gouwekanaal aanwezig. Bij heel erg warm weer (wanneer was dat ook alweer) schijnt ook de aanwezige paling nogal te willen bijten en dan vooral op de made. Dat is iets om rekening mee te houden bij het voeren daarvan door het lokvoer. Als de rover paling op de stek aanwezig is zal de andere vis wegblijven. Ook moet je niet gek opkijken als een snoekbaars zich vergrijpt aan jou trosje maden.

In de periode van 15 oktober en 15 april, waarin zoals eerder aangehaald in de weekenden geen scheepvaartverkeer plaatsvindt, kan het voorkomen dat het water glashelder is. Je kunt dan soms tot op de bodem kijken. Als je dan al vis vangt is het meestal baars.

Als aas kunnen alle gebruikelijk soorten gebruikt worden. Maden, casters, worm etc. De ene keer vormt de made het dagmenu en een andere keer is er een voorkeur voor de caster en ga zo maar door. Eigen voorkeur speelt bovendien ook altijd nog een rol.   

Welke hengel?
Je kunt aan het Gouwekanaal prima uit de voeten met allerhande technieken en dito verschillende hengels. Uiteraard is dat ook afhankelijk van de sterkte van de stroming op dat moment en van de eigen voorkeur. Staat er veel stroming dan is de feeder de aangewezen hengel. Het is dan aan te raden niet op al te grote afstand te gaan vissen gezien de druk op de zich in het water bevindende lijn. Bij minder stroming en de keuze voor de feeder kun je uitstekend op volle lengte, dus op ongeveer 55 meter, tegen de balk aan de overzijde van het kanaal vissen voor de brasem. Houdt echter wel de wetenschap van de puinstort tegen de oevers in gedachten. Zit je direct na de inworp op de volle afstand al vast kun je beter de lijn 5 meter inkorten.  

Bij een matige stroming of met stilstaand water kun je uitstekend met de vaste hengel vissen. Op een afstand van 11 meter zit je al op ongeveer 3 meter diep water. Let wel op bij het uitpeilen. In het Gouwekanaal ligt rond 11 meter een rand. Het is verstandiger om de hengel en lijn dan iets langer uit te pakken, zodat je net achter de richel vist. Vergeet ook de oeverzone niet eens uit te proberen. ’s-Zomers kan dat in deze relatief ondiepe oeverzone verrassend veel vis opleveren. Met een korte stok van ongeveer 4 of 5 meter kun je hier verrassend mooie vangsten boeken onder het constant met regelmaat brengen van maden, casters en hennep.  

 

Locatiegegevens Gouwekanaal.

Luchtfoto Gouwekanaal.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Haarlemmerringvaart

De Ringvaart van de Haarlemmermeer is reeds 150 jaar oud.
In 1852 is men begonnen met het droogleggen van de Haarlemmermeer wat tot de vorming van het huidige internationaal bekende topviswater heeft geleid. Deze 67km lange vaart bevindt zich in de driehoek Amsterdam, Leiden en Haarlem.
Niet vreemd dat juist de lokale visverenigingen van deze drie plaatsen dit prachtige water beheren. Uitsluitend voor leden van deze vereniging is het toegestaan om met twee hengels te vissen. Op basis van de visakte is slechts een hengel toegestaan. Controles door politie en controleurs van deze verenigingen worden regelmatig uitgevoerd.

Door de rondevorm, de ring, is het altijd mogelijk om met de rug naar de wind toe te vissen. De binnenzijde van de Ringvaart kent een rondweg waardoor je goed op alle stekken kunt komen. De buitenring is grotendeels vol gebouwd en moeilijk toegankelijk. Slechts enkele stukken zijn ook van die kant goed bereikbaar. Deze zijn te klein om wedstrijden op te kunnen vissen.

De gemiddelde diepte van de Ringvaart is + 2,4 meter en is doorgaans tussen de 40 en 50 meter breed.
Het water is ook voor minder validen goed toegankelijk en geschikt voor zowel de vaste stok als ook de winkle picker en het feedervissen. Dit boezemwater staat in directe verbinding met grote binnenwateren als het Noordzeekanaal, Oude Rijn etc.
Rondom de Ringvaart zijn diverse recreatiemeren gelegen, welke naast uitstekende visstekken ook veel andere watersport aantrekken. Bekende voorbeelden zijn de Kagerplassen, de Braasemermeer, de Westeinderplas, het Nieuwe Meer en de Molenplas. Het traject Kaag (Leiden), tegen de klok in, richting het Nieuwe Meer (Amsterdam) is dan ook een behoorlijk drukke vaarroute. Tijdens het weekeinde en de zomervakantie is het een af en aan varen van vele plezierjachten. Gelukkig komt deze stroom van watersporters pas rond een uur of 10 in de ochtend op gang.
Om niet nader te verklaren redenen blijkt de noordoost zijde van de Ringvaart veel drukker bevist dan de zuidwest zijde. Ook op dagen dat je dit aan de hand van de windrichting niet zou verwachten.

Bekende wedstrijdparkoersen zijn het stuk van Aalsmeer tot aan Schiphol, Badhoevedorp via Lijnden naar Zwanenburg en de Molenplas. Deze laatste is ook wel bekend onder de naam 't Gat van Vijfhuizen. Kenners kunnen op deze plas zomer en winter door grote Brasem vangen. De plas bevat enkele diepe putten alwaar de vis zich gedurende het koude seizoen verzameld.
Een evenzo succesvolle situatie vindt men in de buurt van de vele woonarken. Ook hier blijft de vis vaak de gehele winter actief.
Op dagen na hevige regenval staan de gemalen voluit te pompen wat een behoorlijke stroming teweeg kan brengen. Dobbers tot 5 gram en korven tot wel 60 gram zijn hier dan geen uitzondering. Incidenteel worden zelfs vissers waargenomen die de hengel rechtop hebben staan. Deze sterke stromingsmomenten duren een paar uur waarna de rust weer terugkeert.
De belangrijkste sportvis van de Ringvaart is ongetwijfeld de brasem waarbij exemplaren van ruim boven de 50 cm geen uitzondering zijn. In de wintermaanden staan de jachthavens bekend om hun goede voornbestand.
Naast brasem en voorn wordt er ook regelmatig op karper en snoek/snoekbaars gevist.
De hoofdvaart welke de noord-zuid verbinding binnen de Haarlemmermeer vormt is helaas geprivatiseerd. Roofvissen op dit water is daardoor verboden.

 

Locatiegegevens Haarlemmerringvaart Burgerveen.

Luchtfoto Haarlemmerringvaart Burgerveen.

Locatiegegevens Haarlemmerringvaart Lijnden.

Luchtfoto Haarlemmerringvaart Lijnden.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Heimanswetering

Eerst een stukje geschiedenis. De Heimanswetering is rond 1200 gegraven voor de afvoer van het afgegraven veen uit het gebied. De Heimanswetering was de verbinding tussen het Leidsche Meer, waarvan het huidige Braassemermeer nog over is, en de waterweg tussen Utrecht en de Noordzee, nu Oude Rijn. Rond 1660 werd een kanaal gegraven van de Gouwe naar de Kromme Aar, de Nieuwe Vaart. Dit om de vaarweg tussen Gouda en Amsterdam te bekorten. Dit kanaal kwam ter hoogte van de tegenwoordige Zegerplas in de Kromme Aar. Veel schippers kozen voor de nieuwe route richting Amstel door Ter Aar waardoor de Heimanswetering daarna minder druk werd bevaren.

Na opening van het Aarkanaal rond 1825 werd er nog minder vervoerd over de Heimanswetering, maar door de groei van het transport in Nederland veranderde dat rond 1920. Na de oorlog werd in (1952/1953) de diepte van het kanaal vergroot en werd de Heimanswetering weer een belangrijk vaarwater. Kerosine voor Schiphol werd vanuit Rotterdam, door het centrum van Alphen via de Heimanswetering vervoerd. Na de aanleg van pijpleidingen kwam er een eind aan dit transport.

Ter hoogte van Woubrugge gaat de Heimanswetering over in de Woudwetering. Over de Heimanswetering / Woudwetering liggen 2 bruggen. De ’s-Molenaarsbrug ligt bij Alphen aan den Rijn aan het begin van de Heimanswetering bij de Oude Rijn. De andere brug ligt bij Woubrugge, deze brug wordt vaak aangegeven als scheiding tussen de Heimanswetering en de Woudwetering.

De Heimanswetering is onderdeel van de Staande Mastroute van Zeeland naar het IJsselmeer, een van de drukste pleziervaartroutes van Nederland.

(bron: Wikipedia)

De Heimanswetering is dus gelegen tussen de Oude Rijn in Alphen aan de Rijn (begint tegenover het Vogelpark Avifauna) en Woubrugge. Aldaar gaat hij over in de Woudwetering.
De Heimanswetering is een breed kanaal dat ongeveer 60 tot 80 meter breed is. De diepte van de Heimanswetering loopt op tot ongeveer 2.80 – 3.00 meter volgens de vaarkaarten. Alle gebruikelijke soorten zoetwatervis is hier te vangen. De brasem, wedstrijdvis nummer 1, is ook hier sterk vertegenwoordigd. Je kunt hier met alle technieken wel uit de voeten. Zowel met de vaste stok, matchhengel, winkle picker of feeder kan de vis goed belaagd worden.

De kant aan de Heimansbuurt is een mooie brede graskant waar je zeer goed kunt zitten. Ook de auto kun je er makkelijk parkeren.
Zoals in het overzicht van de Heimanswetering al vermeld staat is er zeer veel scheepvaart op het kanaal. Vooral in de weekenden en de zomerperiode varen er ook zeer veel pleziervaartuigen door het kanaal. Dat is zeker een punt om rekening mee te houden. Zowel voor wat betreft de tijden dat je er gaat vissen als de keuze die je maakt in de hengelsoort.
Er kan een lichte stroming staan in het kanaal. Mede onder invloed van recente regenval en sluisbedieningen kan het soms ook tijdelijk sterker stromen. 

 

Locatiegegevens Heimanswetering.

Luchtfoto Heimanswetering.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Kanaal door Voorne (Voorns Kanaal)                                                   

 

Het Kanaal door Voorne loopt evenwijdig langs de weg naar Hellevoetsluis. Wanneer je langs het kanaal rijdt vallen hierbij meteen de natuurlijke rietoevers aan beide zijde van het kanaal op.
Aan de zijde waar je mag vissen zijn vissteigers geplaatst, zo'n 150 in totaal.
De wedstrijd zal gehouden worden vanaf deze steigers.

De diepte in het kanaal is onder de kant twee meter tot ongeveer zes meter op een afstand van twaalf meter uit de kant.
Het water is zeer goed te bevissen met zowel de vaste-, match- en feederhengel. De moeilijkheid van het water is dat je letterlijk zult moeten zoeken naar de vis. Zowel met de vaste stok op 12 meter als met de feederhengel tegen de overkant kunnen goede resultaten worden geboekt. Zelfs met een kort stokje onder de kant wil het vaak lukken.

Het visbestand bestaat voornamelijk uit brasem tussen de 1 a 2 kg en mooie blankvoorn.
Bij neerslag kan het Kanaal door Voorne stromen.
Dobbers van drie gram en korven van 30 gram zijn dan ook geen uitzondering meer.

Over het te gebruiken voer kan je van alles vertellen. Uitgangspunt is dat je voor het Kanaal door Voorne je voer pas geheel klaar kan maken als je aan de waterkant staat.

Je auto kun je pal achter je parkeren. Hou er wel rekening mee dat alle wielen van de verharde weg af moeten. De busbaan dient volledig vrij gehouden te worden.

 

Tekst: Willem Bakhuizen.


Locatiegegevens Kanaal door Voorne.

Luchtfoto Kanaal door Voorne.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Lage Vaart

De Lage Vaart is een 46 km lang kanaal in Flevoland dat loopt van het Ketelmeer bij Dronten, via Lelystad, naar Almere alwaar hij uitkomt in het Markermeer. Hoewel volgens zeggen de beschreven kenmerken voor het grootste deel van het kanaal gelden is deze beschrijving in ieder geval geschreven met betrekking tot het parcours langs de Trekweg te Almere. Aan deze locatie zullen wij onze wedstrijd(en) vissen in het traject gelegen tussen de brug van de Praamweg (nog net Lelystad) en de Vaartplas aan de Trekweg te Almere. 

Bodem/Berm
De oevers van dit deel van het kanaal zijn voorzien van rietkragen en bomen/struiken. Zeker bij het feederen tegen de overzijde van het kanaal is het opletten of je op een stuk zit waar er bomen/struiken staan. Daar kun je anders nog wel eens vast komen te zitten aan afgevallen takken. Opletten dus. Verder bestaat de bodem grotendeels uit een vrij schone bodem van kleigrond.
De oevers zijn schuin aflopend vanaf de kant naar het midden. Aan de zijde waar vandaan gevist wordt, zijde Trekweg, liggen er vaak blokken langs de kant tot op een paar meter uit de kant.
 

Aan de Trekweg zijn langs het kanaal mooie grasstroken tussen de weg en de waterkant. Op sommige plaatsen ligt het water ongeveer 30 meter vanaf de weg en is de grasstrook nagenoeg vlak. Aan de andere kant van het parcours is er wel enig hoogteverschil in de berm aanwezig om bij het water te komen maar daar loopt de weg weer dichter achter het water langs.
Alle visstekken liggen bijna allemaal tussen de rietkragen in waardoor je vaak je buurman niet eens ziet. Het zijn werkelijk prachtige stekken. 
Dit deel van de Lage Vaart is zeer goed bereikbaar met de auto, die je makkelijk langs het parcours kwijt kan.

         

Ter info: Er loopt ook een deel van de Lage Vaart tussen aan de ene zijde een drukkere  doorgaande weg en aan de andere zijde een woonwijk in Almere. Daar is in 2009 het WK gehouden. Daar zijn vlakke graskanten waar vanaf gevist kan worden. De auto moet hier echter geparkeerd worden in de woonwijk erachter. Daar wij hier niet vissen heb ik dit deel van de Lage Vaart verder niet omschreven. Uiteraard is hier genoeg over terug te vinden naar aanleiding van het gehouden WK als U wilt.

Breedte/Diepte
De breedte van het kanaal varieert tussen de 35 en 50 meter.
De gemiddelde diepte van het water is ongeveer 3 meter. De diepte aan de kant is ongeveer 1 meter. Vanaf 11 a 14 meter loopt een talud tot een diepte van ongeveer 2 meter waarna het verder afloopt tot ongeveer 3 meter.

Visstand
In de Lage Vaart zijn alle soorten witvis te vangen, waaronder kapitale brasems tot wel 2,5 kilo, winde, blankvoorn, kolblei, pos en baars. Echter zwemt er ook ruimschoots schub- en graskarper. Graskarper van 99 cm en 13,5 kilo zijn er reeds gevangen.
De vraag is wel of je hier alles op de brasem moet gokken of dat je met de vaste stok gaat vissen op de massaal aanwezig voorn en bliek.

Stroming
Over het algemeen zit er weinig stroming in dit kanaal. Af en toe kan er echter zeker een trek in het water staan onder invloed van de gemalen die de Flevopolder rijk is.

Welke hengel
Alle technieken zijn goed toe te passen op dit water. Vaste stok, match- of bolognesehengel en zeker ook de feeder. In de zomermaanden ligt de brasem vaak tegen de overzijde. De meest toegepaste tactieken zijn vissen op 9 of 14 meter of aan de overkant.

Aassoorten
Alle soorten aas zijn goed te gebruiken. Zeker ook de grote witte maden en casters niet vergeten. Vooral de voorn en bliek hebben een voorkeur voor de maden en casters.
Is de brasem op de stek dan is de worm een uitgelezen aanrader.

Scheepvaart
Er is geen zwaar scheepvaartverkeer van grote zandschuiten en dergelijke. Enkel wat pleziervaart bij tijd en wijle.

Vergunning
De Lage Vaart staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met een vispas/kleine vispas mag je hier dus vissen.


Locatiegegevens Lage Vaart.

Luchtfoto Lage Vaart.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Leidse Vaart (Ter Aar)

De Leidse Vaart tussen Ter Aar en Woubrugge is ongeveer 4,3 kilometer lang. De vaart loopt van het Aarkanaal te Ter Aar in noordwestelijke richting naar Woubrugge en mondt uit in het Braassemermeer.
De oever waar vanaf de Leidse Vaart bevist kan worden is gelegen aan de zuidoost- en de zuidwestkant van het water. Ter plaatse betreft dat de Woudsedijk te Ter Aar en de Woudsedijk-Zuid te Woubrugge.

Berm/Oevers
De oever waar vanaf wij gaan vissen is het deel gelegen aan de Woudsedijk te Ter Aar. De berm van deze oever betreft een korte graskant. In 2017 zijn in deze oever 25 betonnen vissteigers gebouwd waar vanaf gevist wordt.
De oever aan de overzijde van de vaart is voorzien van rietkragen.
De oevers lopen aan beide zijden schuin af naar het midden van de vaart. Daarbij liggen aan de oeverzijde waar vanaf gevist wordt stenen over de eerste paar meter van het water.

Bodem
Voorbij de stenen is de bodem over het algemeen redelijk schoon. De bodem is hier en daar soms wel wat begroeit met kort zacht plantmateriaal maar daar heb je weinig tot geen last van. Langs de overoever staat zoals gezegd riet. Daar liggen dus ook afgebroken/afgestorven rietstengels en hier en daar een tak in het water langs de kant. Het is zeker zaak daar goed uit te peilen en te slepen met een korf bij het gebruik van een feeder of winklepicker op zoek naar een schone plek. Het is vaak aan te raden om een meter of vier uit de overoever te vissen.

Breedte/Diepte
De breedte van deze vaart is ongeveer 25 meter aan het begin van de vaart aan de zijde van het Aarkanaal en wordt vanaf de betonnen steigers al gauw breder tot tussen de 30 en 35 meter. De bodem loopt vanaf de zeer ondiepe oeverzones af en de diepte van de vaart in het midden is ongeveer 2 meter. Op ongeveer 4 meter uit de overkant is het ongeveer 1.20 meter diep.

Visstand
In de Leidse Vaart zijn alle meest voorkomende witvissoorten te vangen. Veel voorn is in de vaart aanwezig maar zeker ook mooie grote brasem.  Verder zijn onder andere ook winde, kolblei, baars etc.  aanwezig en te vangen.

Stroming
Over het algemeen staat er niet veel stroming in de vaart maar toch kan het ook regelmatig voorkomen dat er een behoorlijke stroming is. Dit onder invloed van sluiswerking in de omgeving en het af te voeren regenwater.

Welke hengel
De Leidse Vaart is uitermate geschikt voor het vissen met de vaste hengel en de winklepicker. Het vissen met een matchhengel is uiteraard ook een goede mogelijkheid.

Aassoorten
Zoals altijd is het vooral een kwestie van uitproberen welke aassoort op welke dag het beter doen. Toch zijn het vooral de made en caster die het hier goed doen. Is de brasem op de stek aanwezig dan zijn wormen uiteraard een uitgelezen aas om te gebruiken.

Scheepvaart
Tijdens het vaarseizoen komt hier met een behoorlijke regelmaat nogal wat pleziervaart door de vaart.

Vergunning
De Leidse Vaart staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met de vispas mag je hier vissen. (Staat opgenomen als Leidsche Vaart)

 

Locatiegegevens Leidse Vaart.

Luchtfoto Leidse Vaart.

 Naar boven

*******************************************************************************************************************

Madestein

Madestein is een rustig niet stromend water, alleen bij wind enige onderstroom.
Op dit water is het met licht en medium materiaal goed toeven.
In Madestein wordt er veelal gevist met de vaste hengel. Dit is een voor de hand liggende keuze, omdat er op enige plekken na de meeste vis op deze manier te vangen  is. Op een afstand van elf meter staat gemiddeld tussen de twee en de drie meter water. Er kan hier gevist worden met een 0.50 grams dobber tot 1,50 gram toe.
Als aas kan men made, casters, mais, hennep en wormen gebruiken. Als men hier gaat vissen vergeet dan zeker niet om eens onder de kant te vissen, dit op zo'n twee tot drie meter uit de kant. Wanneer men alleen erop uit trekt dan is brasem vangen dichter tegen de kant aan geen uitzondering.
Toch zijn er ook plaatsen in Madestein die beter met de feeder kunnen worden bevist. De bekendste plaatsen zijn die plekken die tegenover de rietkragen liggen.
Het vissen met een medium feeder met een korf voorzien met een loodgewicht van maximaal 30 gram is ruim voldoende om de afstand te kunnen overbruggen. De resultaten
zijn heel verschillend te noemen.

Wat voor Madestein wel over het algemeen van toepassing is, is dat de kant waar de wind opstaat over het algemeen meer vis vangt. Wanneer de brasem aast zijn brasems tot een gemiddeld gewicht van 2 kg een normaal verschijnsel.

Hoe is Madestein te vinden?
Komende vanuit Rotterdam de A20 aan te houden richting 's-Gravenzande/Hoek van Holland. Wanneer men bij het plein Westerlee aankomt de N213 volgen richting Naaldwijk, Poeldijk, Monster. Bij de dan komende rotonde gaat men driekwart rond en na ongeveer 1100 meter komt men op de Madepolderweg. Bij deze T-splitsing gaat men linksaf en na enkele meters zie je aan de rechterkant het partycentrum. Bij dit partycentrum is volop parkeergelegenheid en heeft men een goed overzicht van het park.

Vergunning:
Het park Madestein is een park onder gemeentelijk beheer en er is hier dus een gemeentelijke vergunning nodig. Deze vergunning is te verkrijgen bij o.a. de bekende hengelsportzaken.
Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeergebieden rondom het park.
Tevens is Madestein sinds kort opgenomen in de grote vergunning van 's-Gravenhage.

 

Tekst: Willem Bakhuizen.

 

Locatiegegevens Madestein.

Luchtfoto Madestein.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Molenplas

De Molenplas is gelegen in Vijfhuizen. Daarom staat deze plas ook wel bekend als ’T Gat van Vijfhuizen. De Molenplas is één van de meren die aangelegd is in en aan de Haarlemmerringvaart. De meren zijn aangelegd voor het waterbeheer waarmee men onder andere het zuurstofgehalte op peil wil houden. Tevens zijn ze aangelegd in verband met de waterberging voor het betreffende gebied.
Het beheer van de visrechten van de molenplas zijn overgenomen door de Federatie Sportvisserij Noordwest Nederland. Voor alle leden van deze federatie is het toegestaan om met twee hengels te vissen. Op basis van de vispas is slechts het vissen met één hengel toegestaan. Controles door politie en controleurs van de bij de federatie aangesloten verenigingen worden regelmatig uitgevoerd.

De Molenplas heeft een gemiddelde diepte van 6 meter met een maximale diepte van 12 meter volgens rapporten van het Hoogheemraadschap Rijnland.
Volgens plaatselijk bekende vissers die veel op roofvis vissen en gebruik maken van dieptemeters loopt er een talud wat op ongeveer 9 meter uit de kant begint. Daar vandaan gaat het naar een metertje of 9 diep. Iets om rekening mee te houden bij het uitpakken van de vaste stok. Waarschijnlijk is dat dit talud gelegen is aan de zijde van restaurant De Molenplas, dat staat aan de overzijde van de Cruquisdijk. Aan de zijde Cruquisdijk is de diepte op de meeste plaatsen tot zeker 40-50 meter uit de kant niet erg groot. Pas daarna kom je in dieper water terecht.  

In de Molenplas zijn alle bekende zoetwatervissen wel te vangen. De belangrijkste sportvis is ongetwijfeld de brasem. Er bevindt zich mooie brasem waarbij exemplaren van ruim boven de 50 centimeter zeker geen uitzondering zijn.
Kenners kunnen op deze plas zomer en winter door grote Brasem vangen. In het koude seizoen verzamelen de brasems in enkele diepe putten die in de plas aanwezig zijn.
Gezien de verschillende dieptes en de grootte van het water is het naast de vaste stok ook zeker een water om met de winkle picker en feeder te bevissen.

Wij vissen vanaf de Cruquisdijk in Vijfhuizen (zie de routebeschrijving) waar de Molenplas zeer goed bereikbaar is. Gevist wordt vanaf een goede graskant. De auto kun je daar ook makkelijk parkeren. Aan de overzijde van de plas bevindt zich restaurant De Molenplas met eigen steigers. Aldaar zijn mogelijk wel enkele stekken te vinden waar gevist zou kunnen worden doch zeker in het zomerseizoen niet aan te raden. Dan is het zeer druk met watersporters en zullen ook zeker de steigers volop in gebruik zijn door de vele plezierjachten. Overigens is het de vraag of er überhaupt vanaf de steigers gevist mag worden.

Zoals hiervoor al kort aangehaald is er in het zomerseizoen veel recreatie in en aan het water van watersporters. De Haarlemmerringvaart, en dus ook de Molenplas, is een behoorlijk drukke vaarroute, zowel met plezierjachten als met beroepsvaart.
Tijdens het weekeind en de zomervakantie is het een af en aan varen van plezierjachten. De grootste stroom komt vanaf een uur of 10 op gang.
De beroepsvaart bestaat voornamelijk uit zandboten. 


Op dagen na hevige regenval staan de gemalen in de Haarlemmerringvaart voluit te pompen, wat ook in de Molenplas een behoorlijke stroming teweeg kan brengen. Dobbers tot 5 gram en korven tot wel 60 gram zijn hier dan geen uitzondering. Incidenteel worden zelfs vissers waargenomen die de hengel rechtop hebben staan. Deze sterke stromingsmomenten duren een paar uur, waarna de rust weer terugkeert.

Dat er toch een goed visje te vangen moet zijn mag blijken uit het gegeven dat de Molenplas tevens behoort tot één van de bekende wedstrijdparkoersen van de Haarlemmerringvaart en aangelegen meren en plassen.


Locatiegegevens Molenplas.

Luchtfoto Molenplas.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Mooie Nel

Dat wat wij kennen als de Mooie Nel vanaf de plaats waar wij vissen is eigenlijk het Spaarne (officieel zelfs het Noorder Buiten Spaarne). Het Spaarne is het stuk water ten Oosten van Haarlem alwaar het Zijkanaal B en C tezamen komen. Na de Schutsluis in Spaarndam
splitsen deze twee wateren zich in het Spaarne en de Mooie Nel. Deze laatste komt vervolgens via de Binnen Liede en de Buiten Liede in de Ringvaart van de Haarlemmermeer uit. De Noorder Buiten Spaarne komt via de grachten van Haarlem uiteindelijk in de Leidsetrekvaart of via het Binnen Spaarne naar het Zuider Buiten Spaarne uiteindelijk ook in de Ringvaart. Aan de Noordzijde tussen Spaarndam en Haarlem Oost ligt een heerlijk rustig stuk water. Vooral in het voorjaar trekt de vis massaal naar de ondiepe stukken. De vaargeul in dit water ligt aan de Oostkant van Haarlem op zo een 25 meter uit de kant, oplopend tot boven de 60 meter richting Spaarndam. Misschien wel een van de mooiste stekken die een wedstrijdvisser zich kan toewensen met de wind meestal in de rug, West, Noord-West, Noord allemaal probleemloos.

 

Het is een groot open water waar je zowel met de vaste stok als met de feederhengel goed uit de voeten kan. Het is zeker de moeite waard om de vaste stok te proberen daar de vis vaak redelijk onder de kant te vangen is. Het afsteken van de vaste hengel geeft hier eigenlijk geen problemen.

Aan de rand van het water ligt een mooie graskant die wordt doorsneden door een voetpad, veel wandelaars heb je er echter niet. Verder is de weg langs het water een eenrichtingsweg die niet echt heel druk bereden wordt. Je kunt je auto ook altijd vlakbij de stek kwijt maar let er wel op dat je hem even in één van de vakken parkeert. Daar wordt wel op gelet.                                                                                                       

Bij het bepalen van de stekkeuze op enkele locaties is het nog wel aan te raden op de aanwezige bomen te letten waarvan de takken nog wel eens een vrije inworp kunnen belemmeren. De bodem loopt langzaam af, aan de kant krap een meter, op een meter of tien 1,50 m. - 1,80 m. en verder uit de kant een meter of 2 1/2 - 3. Volgens de ANWB waterkaarten wordt aangegeven dat er een maximale diepte van 3½ meter zou zijn.

De visstand is er goed tot prima en je kan er alle bekende vissoorten tegenkomen.

 

 

                                                                        Het is niet alleen vis wat er gevangen wordt.

 

Locatiegegevens Mooie Nel.

Luchtfoto Mooie Nel.

 

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Nauernasche Vaart

De Nauernasche Vaart is een in 1633-1634 gegraven vaart lopend van het Markerveld bij de Tapsloot in Uitgeest-Westknollendam tot aan Nauerna bij Assendelft. De Nauernasche Vaart is zo’n 8,5 kilometer lang.
Zie voor een overzichtsfoto van de vaart via deze google-maps link:
https://www.google.nl/maps/@52.4659147,4.7652774,3a,75y,56.97h,83.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHZjzfV8y1mz2o04Pg9qR9A!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=nl

Bodem/Berm
De oevers van deze vaart waar vanaf gevist wordt zijn vrij smal. Het betreft een harde korte graskant. Achter deze korte graskant loopt direct de weg. Langs beide oevers van de vaart staan rietkragen waartussen de stekken uitgezet kunnen worden. Er kan dus mooi tegen het riet aan gevist worden.
De bodem is grotendeels hard en schoon. Er liggen geen stenen op de bodem langs de oevers.
De oevers zijn matig schuin aflopend vanaf de kant naar het midden.
De Nauernasche Vaart is goed bereikbaar met de auto. Je moet de auto zo strak als mogelijk is op de smalle groenstrook parkeren bij je stek.

Breedte/Diepte
De breedte van de Nauernasche Vaart varieert tussen de 30 en 40 meter.
De gemiddelde diepte van het water is ongeveer 3 tot 4 meter in het midden. De diepte aan de kant waar vanaf gevist wordt is ongeveer 1,5 meter. De diepte tegen de overoever is ongeveer 2 meter.


Visstand
In de Nauernasche Vaart zijn de meeste soorten witvis wel te vangen, waaronder echt grote  brasems, blankvoorn, ruisvoorn, kolblei, baars en giebel. Het is hier zeker mogelijk een groot gewicht aan vis te vangen. Denk dus altijd aan een 2e leefnet voor als……

Stroming
Over het algemeen zit er weinig tot een zachte stroming in deze vaart.

Welke hengel
Je kunt op dit water met de meest gebruikelijke technieken goed uit de voeten. Je kunt hier goed met de vaste stok vissen maar moet daarbij wel de smalle kant en dus afsteekruimte goed in de gaten houden in verband met het eventueel voorbij komende verkeer. Andere dobberhengels zoals de match- of bolognesehengel zijn zeker ook inzetbaar. Gezien de breedte van de vaart en de rietkragen aan de overoever waartegen gevist kan worden is het zeker ook uitermate geschikt om de winkel picker of lichte feeder in te zetten.

Aassoorten
Alle soorten aas zijn goed te gebruiken. Grote witte maden, pinkies, casters en niet te  vergeten wormen. Is de brasem op de stek dan is de worm een uitgelezen aanrader.

Scheepvaart
Er is geen zwaar scheepvaartverkeer van grote zandschuiten en dergelijke. Ook de pleziervaart schijnt er maar weinig te komen. Zeker door de weeks niet.

Vergunning
De Nauernasche Vaart staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met een vispas/kleine vispas mag je hier dus vissen.

 

Locatiegegevens Nauernasche Vaart.

Luchtfoto Nauernasche Vaart.

 Naar boven

*******************************************************************************************************************

Nieuwkoopse Plassen

Vissen op en aan de Nieuwkoopse Plassen is vissen in het Groene Hart. De Nieuwkoopse Plassen beslaat een gebied dat in totaal ongeveer 2000 hectare groot is. Ruwweg de helft van het gebied bestaat uit water. De andere helft bestaat uit legakkers, riet-, bos-, hooi- en moerasland alsmede uit veenweide. De plassen zijn al in de zestiende eeuw ontstaan en door gegroeid door vervening. De wateren van de Nieuwkoopse Plassen kennen verschillende gedaanten. Grofweg bestaat het uit de grotere plassen (de Zuideinderplas en de Noordeinderplas) en de kleine polder. Verder zijn er een ontelbaar aantal vaarten en slootjes in het gehele gebied. Sommigen ondiep met volop waterplanten, lelybedden en een modderbodem. Anderen die breder zijn met een hardere bodem bestaande uit gestort puin. Over het algemeen is er echter wel sprake van een zachte bodem en zul je de plaatsen met een harde bodem moeten zoeken of te weten komen via ter plaatse bekend zijnde vissers. Er bevinden zich ook meerdere kleine, al dan niet  half gezonken eilandjes in de plassen waar je uitstekend achter en tegenaan kunt liggen om te vissen. De diepte op de plassen is over het algemeen zo rond de 2,5 meter. Er zijn echter  hier en daar ook plekken te vinden die tot 3,5 à 4 meter diep zijn.

Het vissen op de Nieuwkoopse Plassen kan het beste vanuit een boot. Hier en daar zijn er best wel een paar mogelijkheden om vanaf de kant te kunnen vissen. Het  schijnt dat er bijvoorbeeld op het Meijepad aan de zijde van het Zuideinde enkele vissteigers zijn geplaatst. Het Meijepad is wel een fietspad dus je kunt daar niet met de auto komen. Om echter een wedstrijd te kunnen houden op deze plassen zul je nergens vanaf de kant terecht kunnen. Met een boot is het mogelijk een zeer groot deel van de Nieuwkoopse Plassen te bevaren en er te vissen. Ongeveer driekwart van de totale wateren zijn opengesteld voor onder andere roeiboten. Een kwart van het water is afgesloten als rustgebied voor de dieren.
Voor het vissen in Nieuwkoop ben je dus eigenlijk aangewezen op één van de vele bootjes verhuurders. Bekende verhuurders zijn Gebr. Hoogerwerf en Café Watersport voor/aan  de Zuideinderplas en Tijsterman voor/aan de Noordeinderplas. Bij deze verhuurders is meestal ook voldoende parkeerplaats aanwezig. Bij het vissen van onze wedstrijden maken wij gebruik van huurboten van de Gebr. Hoogerwerf. Vandaar dat het laatste stuk van de routebeschrijving de weg naar de Gebr. Hoogerwerf aangeeft.

Visstand
De visstand op de Nieuwkoopse Plassen is goed te noemen. Zowel roofvis als witvis is in ruime mate aanwezig. Wat de roofvis betreft worden er bijvoorbeeld regelmatig mooie snoeken van over de meter gevangen. De snoekbaars is onder invloed van de veranderde waterkwaliteit steeds minder aanwezig. Witvis is er ook zeer goed te vangen. Zware en dikke brasems, mooie voorn en ruisvoorn is er volop te vinden. Vangsten van 25 of 40 kilo aan witvis zijn regelmatig mogelijk. Ook de karper is volop en met mooie gewichten vertegenwoordigt in de Nieuwkoopse Plassen. De vis is met alle bekende aassoorten goed te vangen. Het blijft een kwestie van uitproberen wat op welke dag het favoriete menu van de vis is.  

Vergunning en gesloten tijd!!
Om er te mogen vissen dien je in het bezit te zijn van een dag- of jaarvergunning die te verkrijgen zijn bij de botenverhuurders en de lokale hengelsportzaak. De vispas is op dit water niet geldig.
LET OP!: Vanwege het broedseizoen van vele vogelsoorten is er een gesloten visseizoen van 16 maart tot en met 29 april op de Nieuwkoopse Plassen van kracht.

                   

 

Locatiegegevens Nieuwkoopse Plassen.

Luchtfoto Nieuwkoopse Plassen.

 Naar boven

*******************************************************************************************************************

Noord Aa

Stukje historie omtrent de Zoetermeerse plas.

De Noord-Aa is eind jaren 60 ontstaan doordat de gemeente Zoetermeer een zandwinningput moest creëren voor de aanleg van nieuwe woonwijken en wegen. In 1984 en 1999 hebben ze deze zandwinning nogmaals herhaald, waardoor er nu een plas is ontstaan van 90 hectare groot. Het meest fantastische is dan zeker dat er een ontzettend mooi recreatiegebied omheen is ontstaan wat bestaat uit het "Prielenbos", oude molens en stranden, waardoor het gehele gebied een grootte heeft bereikt van 110 hectare groot. Het Zoetermeerse natuurschoon is geheel verwijderd van de stadse woonwijken en overige drukte. Door de eerdergenoemde zandwinningen zijn er overigens op de Noord-Aa diverse diepten ontstaan. Waar het 40 meter uit de kant 5 meter diep is, kan deze ineens afdalen naar diepten tussen de 30 en 35 meter, wat een prachtig spektakel op kan leveren wanneer er met heavy-feeders wordt gevist. Door de provincie Zuid-Holland wordt de Zoetermeerse Noord-Aa reeds vele jaren geroemd om zijn schone water. Dat maakt het niet alleen aantrekkelijk voor een groot voorn, brasem en baarsbestand, maar ook de zeelt is een gast die de voerplekken graag met een bezoekje vereerd. Doordat het water zo diep en uiteengerekt is, kan het aanwezige visbestand uitgroeien tot maximale lengtes en gewichten. Brasems van 1,5 kilo en voorns tegen de 750 gram zijn normaliter meer regel dan uitzondering. Veelal heb ik voor roofvissers overigens foto's gemaakt van snoeken die de 1.20 meter overschreden hebben. Stroming staat er niet tot nauwelijks op de plas; de enige stroming die zou kunnen ontstaan komt voort uit de wind. Gaat het bij u ook al zo kriebelen?

Vissen kan vanaf alle zijdes op de Zoetermeerse plas;

Op het zuidelijke gedeelte treft u een lange graskant aan en over een lengte van 30 meter staan houten vlonders in het water, welke bijzonder geschikt zijn voor mindervalide vissers. Deze zijde vormt een aansluiting op de Broekwegwetering die vanuit de Zoetermeerse wijk 'De Leijens' het Noord-Aa instroomt. Zeker in het voor- en najaar geldt dit als de Hotspot van dit meer, omdat de diepten hier veelal rond de 2 meter liggen en dus sneller opgewarmd zijn, of als paaiwater wordt gebruikt door het aanwezige visbestand. Een prachtig gedeelte om te vissen met de vaste stok, matchengel en feeder. U treft hier trouwens ook een trailerhelling aan, alwaar eventuele visboten te water kunnen worden gelaten. Het is overigens verboden om te varen met een gemotoriseerde boot op de plas, maar elektromotoren zijn wel toegestaan. Parkeren kan direct naast het water op de aangewezen parkeerplaatsen.Op het Oostelijke gedeelte
van de Noord-Aa plas komt u aan rijden via de Azieweg. Deze zijde is tevens de langste zijde van dit water. Het loopt in een zeer grote bocht door naar de Noordelijke punt. Aan deze zijde worden de meeste wedstrijden gevist, met een maximum van 30 personen. (Er is wel meer plaats, maar wordt zeer vaak onderbroken door natuurschoon)
Het begint in een natuuromgeven gedeelte met een kant die is voorzien van rotsblokken. Omstreeks 1999 werd deze zijde verlengd tot aan de stranden van het water. Vanaf deze zijdes is het prachtig vissen, gezien je de gehele plas kan overzien en veelal bezoek kan krijgen van konijnen, hazen, fazanten en alles meer wat de plaatselijke natuur voortbrengt. Als je deze kant zal blijven volgen tot in de noordpunt, is de oever voorzien van een steiger alwaar de minder valide visser in de natuur plaats kan nemen. Deze noordpunt is geheel omzoomd door prachtige rietkragen en vormt in de zomer de natuurlijke bescherming voor alle witvis. Het grootste gedeelte van het voorjaar en zomer staan er op de oostelijke zijde tot een meter of 30 grote wierbedden uit de kant. Deze zijn het makkelijkst te ontwijken, door met de feederhengel omhoog te vissen, zodat er een minimaal aantal meters vislijn in het water ligt en de gehaakte vissen over de wierbedden heen gedirigeerd kunnen worden. Vanaf een meter of 40 uit de kant is het hier gemiddeld 5 a 7 meter diep, hierna kunt u de grotere diepten verwachten. Op het gehele oostelijke gedeelte kunt u uw auto parkeren op de nabijgelegen parkeerplaatsen, vanwaar het maar enkele minuten lopen is naar de waterkant.

Het westelijke gedeelte is niet toegankelijk voor auto's, maar herbergt zeker de mooiste plekjes die het Zoetermeerse Noord-Aa heeft. Als u het bebosde pad naar de Noordpunt volgt ziet u aan de rechterkant talloze eilandjes die ver doorlopen in het water. Ooit wel eens een eiland voor u zelf gewild om op te vissen? Zeker hier eens gaan kijken! Veel eilandjes zijn voorzien van langgerekte mooie steigers, maar u kunt er ook op stenen en graskanten plaatsnemen om het water te gaan belagen. Deze zijde is zeer geschikt om te bevissen met de vaste stok, matchhengel en de feeder. Hoe verder je naar de Noordpunt gaat, hoe dieper het water zal zijn en tevens verrast zal worden door de Keltische runderen die hier rondlopen.  

Noord-Aastips

Wanneer er dicht op de kanten wordt gevist, tot een meter of 30, mag het voer best wel explosief wezen omdat het niet veel dieper is dan 2 meter. Wanneer er verder uit de kant wordt gevist neemt de diepte al heel snel toe en is het verstandiger om voer te gebruiken dat meer kleefkracht bezit, anders zal het voer de korf al hebben verlaten voordat het de bodem heeft bereikt. Door het voer iets natter te maken of PV1 Collant te gebruiken zult u veelal het gewenste doel bereiken. Vergeet tevens niet dat het voer in de voerkorf eigenlijk gebruikt wordt als transportmiddel voor al het lekkers dat u er doorheen mengt. Gebruik hier op de Zoetermeerse Noord-AA voermaden, gekookte hennep, mais en geknipte mestpieren voor.

De Vergunningen en plaatselijke regels
Om op de Zoetermeerse plas te mogen vissen moet u in het bezit zijn van de Sportvisakte in combinatie met de gemeentelijke vergunning of de Grote Vergunning.  De gemeentelijke vergunning kunt u verkrijgen bij het Zoetermeerse stadhuis of bij de plaatselijke hengelsportwinkels. In de maanden juni, juli en augustus is het toegestaan 's-nachts te vissen. Gedurende de overige maanden mag men niet vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang. Eventueel gebruikmaking van tenten en bivvy's e.d. is verboden, maar wordt veelal door de plaatselijke politie gedoogd, mits u geen overlast veroorzaakt.
Rijroute

Vanaf Den Haag A12: eerste afslag Zoetermeer-Centrum. Bovenaan bij de stoplichten linksaf  de Afrikaweg op en vervolgens bij de derde stoplichten op de linkerbaan voorsorteren. U gaat nu de tunnelbak in van de Europaweg - na het uitkomen van de tunnelbak bij de stoplichten linksaf richting Noord-AA (Aziëweg) Deze weg blijven volgen. Aan de linkerkant ziet u het Noord-Aa verschijnen.

Vanaf Utrecht A12: eerste afslag Zoetermeer/Pijnacker. Bovenaan bij de stoplichten rechtsaf  de Oostweg op en vervolgens bij de eerste stoplichten linksaf de Australieweg op. Vervolgens bij de derde stoplichten rechtsaf, richting Noord-AA (Aziëweg) Deze weg blijven volgen. Aan de linkerkant ziet u het Noord-Aa verschijnen.

 

Auteur: Alex van Hoogenhuizen
Foto's :
Reinie de Klerk

Met toestemming van HSV de Opsteker geplaatst, waarvoor onze dank. 

 

Locatiegegevens Noord Aa.

Luchtfoto Noord Aa.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Noordhollandsch Kanaal (Neck)

Het Noordhollandsch Kanaal loopt van Amsterdam tot Den Helder. Met een beetje fantasie lijkt de vorm van het kanaal op de letter S. De knikken die daar in voorkomen liggen ter hoogte van de plaatsjes Akersloot en Purmerend. Het beginpunt van dit beroemde viskanaal start ter hoogte van de IJ-tunnel nabij Amsterdam. De doorvaarten naar alle doorgaande wateren in Noord-Holland maakt dat dit water zeer aantrekkelijk is. Van alle kanten kan de vis binnen zwemmen. In de kop van Noord-Holland eindigt dit kanaal in het Balgzand Kanaal. Op vrijwel alle plaatsen is het kanaal aan minstens één zijde goed bereikbaar voor vissers. Op vele plaatsen staan er mooie lange rietkragen langs het kanaal waaronder de vis zich graag ophoudt.

De breedte van het kanaal varieert van 35 m tot 60 m. De diepte varieert van 1,5 m bij de kant tot maximaal 4,5 m in het midden. Het water stroomt meestal licht, maar kan na regenval ook redelijk hard stromen.
Er zijn drie parkoersen waar regelmatig wedstrijden gehouden worden, namelijk bij Purmerend, Akersloot en Alkmaar. De manier van vissen is op deze plaatsen nagenoeg hetzelfde.

Omdat het kanaal meestal licht stroomt is het water uitermate geschikt voor het vissen met de dobber, zowel met de vaste hengel als met de match- en bolognese hengel. Toch wordt er bij veel wedstrijden massaal naar de feeder gegrepen. Hierbij vist men dan dicht onder de overzijde alwaar veelal grote voorn en brasem wordt gevangen. Met een kort hengeltje is er doorgaans alleen wat kleine vis te vangen, meestal moet de vis wat verder weg gezocht worden.
Vanaf zo’n 11m tot aan de overkant is er met de dobber goed vis te vangen, zowel groot als klein. In de zomer en het najaar wordt met de feeder de wat zwaardere vis gevangen.

Het visbestand bestaat voornamelijk uit kolblei, voorn en brasem tot zo’n 1 á 2 kg. Daarnaast wordt er tussendoor ook karper, baars, snoekbaars en paling gevangen.

Over het te gebruiken voer heeft iedere visser zijn eigen mening. Actief voer brengt snel vis op de plek van een wat kleiner formaat. Bij het gebruik van passief voer duurt het langer voor er vis op de plek komt, maar levert doorgaans wat grotere vis op. Bijvoeren met maden en casters doet het altijd goed, terwijl men met wormen meestal voorzichtig moet beginnen, daar deze de stek ook erg snel kunnen ruïneren.

Bijna overal kan men de auto direct achter de visplaats parkeren, zodat er weinig gelopen hoeft te worden.

 

Locatiegegevens Noordhollandsch Kanaal Neck.

Luchtfoto Noordhollandsch Kanaal Neck.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Noordhollandsch Kanaal (Amsterdam en Landsmeer)

Dit zijn nog 2 stekken die we aan het Noordhollandsch Kanaal gaan bevissen. De stek in Amsterdam is redelijk dicht gelegen bij het begin van het kanaal, dat van Amsterdam-Noord via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder loopt. De visstek is gelegen aan de Noordhollandschkanaaldijk te Amsterdam.
De 2e stek is gelegen aan de Kanaaldijk te Landsmeer. (zie de googlemaps-luchtfoto's)
De omstandigheden van het kanaal zijn op beide stekken behoorlijk gelijkwaardig, vandaar deze beschrijving die voor beide stekken geldt.

Visstek.
Aan de zijde waar vanaf wij vissen is een grasstrook van ongeveer 3 á 4 meter breed. De auto kun je naast de stek kwijt en anders straks aan de overkant van de weg achter je parkeren. De oever heeft aan de kant waar gevist wordt een harde stalen beschoeiing. Ook aan de overoever is er in de kant sprake van een harde beschoeiing waarmee eventueel rekening gehouden moet worden indien je daar tegenaan wilt gaan vissen.
De stek in Amsterdam is te benaderen vanaf de Sneeuwbalweg. Het is verder een mooie rustige locatie. (zie de locatiegegevens)

Breedte-Diepte-Bodemverloop-Bodemgesteldheid.
Het Noordhollandsch Kanaal is hier ongeveer 35 á 40 meter breed. Aan de kant is het al gelijk ongeveer 2 meter diep. De bodem loopt vanaf de oever langzaam af naar het midden. De diepte loopt vervolgens naar het midden toe verder op tot ongeveer 3,5 meter. Op 11 meter is het ongeveer 3 meter diep. De bodem wordt op een gegeven moment vlak en is hard en schoon.

Stroming.
Er is geen constante stroming maar aangezien er wel sluizen in het Noordhollandsch Kanaal aanwezig zijn kan er onder invloed van sluiswerking af en toe een aardige stroming zijn.

Vis- en aassoorten.
Alle meest voorkomende witvis is hier te vangen waaronder zeker ook echt grote brasems. Over het te gebruiken aas kan van alles gezegd worden maar  proefondervindelijk zal moeten blijken waarop de vis de betreffende dag het beste aast. De aassoorten zijn inmiddels onuitputtelijk geworden.

Hengelsoort.
Gezien de breedte van het kanaal is met bijna alle soorten hengels goed mogelijk hier te vissen. Het is zeer geschikt voor de vaste stok. Mocht het wat schuiner afsteken van de vaste stok niet bevallen is ook het vissen met een winkle picker een uitstekende mogelijkheid. Uiteraard is het vissen met een feeder tegen de overzijde ook een goede optie.

Scheepvaart.
Het kanaal is uiteraard een doorgaande vaarroute dus er zal wel sprake zijn van scheepvaart. Daarbij zal zowel de pleziervaart alsook de vrachtvaart het kanaal bevaren.

Vergunning.
Het Noordhollandsch Kanaal staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Wateren en mag, als je in het bezit bent van een vispas/kleine vispas, bevist worden.

 

Locatiegegevens Noordhollandsch Kanaal Amsterdam.

Luchtfoto Noordhollandsch Kanaal Amsterdam.

Locatiegegevens Noordhollandsch Kanaal Landsmeer.

Luchtfoto Noordhollandsch Kanaal Landsmeer.

 Naar boven  

*******************************************************************************************************************

Noordvliet

De Noordvliet is een waterverbinding van bijna 6 kilometer tussen de haven van Maassluis en de Vlaardingsevaart te Schipluiden. Parallel aan de Noordvliet loopt de Zuidvliet. De Noordvliet begint bij de Monstersche Sluis in de binnenstad van Maassluis. Hij gaat vervolgens in oostelijke richting de A-20 onderdoor naar Maasland en verlaat aldaar de bebouwde kom. Vanaf hier loopt de Noordvliet langs de Commandeurspolder te Maasland en de Duifpolder te Maasland/Schipluiden om vervolgens uit te komen op de Vlaardingsevaart te Schipluiden.      

Het gebied rond de Noordvliet is een zeer waterrijk gebied met meerdere afgesloten natuurgebieden en watergangen. Tevens vindt er veel recreatie plaats, in de vorm van zeilen via de aanwezige zeilschool alsmede dagrecreatie met boten die onder andere aanleggen in de dichtbij gelegen Foppenplas. Aan de Zuidzijde van de Noordvliet, tegenover de Commandeurspolder, ligt deels het beschermd vogelgebied, de Broekpolder genaamd. Aan de overzijde van het parcours is de Zuidvliet geheel afgesloten voor doorvaart en is het er tussen gelegen land geheel afgesloten vogelgebied.

Op het breedste deel meet de Noordvliet ongeveer 40 meter. Gemiddeld is hij tussen de 30 en 35 meter breed. Het parcours waar wij onze wedstrijd vissen is gelegen links van de pont aan het eind van de Kwakelweg richting Schipluiden (Vlaardingsevaart).
Om bij het water te komen moet je de Kwakelweg geheel afrijden (zie routebeschrijving onderaan) waarna je op een parkeerplaats komt. Vanaf hier moet je met je spullen de Kwakelweg verder aflopen en vervolgens linksaf de Duifpolderkade oplopen, alwaar het parcours gelegen is.  

Het is echt wel een aardig stukje lopen dus een goed karretje waarop je in
één keer al je spullen mee kunt nemen is zeer aan te raden cq noodzakelijk. Tenzij wandelen natuurlijk een nog grotere hobby is en je rustig alles in 2 of meer keer naar de waterkant wilt lopen.

De zijde waar vandaan wij vissen bestaat uit een mooie graskant. De overzijde bestaat uit rietvelden. De Noordvliet is stilstaand water. Er hoeft hier met de vaste stok niet zwaar gevist te worden. De bodem is redelijk schoon en loopt vanaf de oever af naar het midden. De waterdiepte is op 11 meter ongeveer 1.50 meter. Helemaal naar het midden zal het mogelijk tot maximaal 2 meter aflopen.
Alle meest bekende en voorkomende witvis is hier te vangen.

Rond en in de Noordvliet is zeker in de zomerperiode veel pleziervaart aanwezig. Zoals hiervoor al vermeld is er een zeilschool in de omgeving van de Foppenplas gevestigd. Tevens zijn er in de omgeving in de diverse aangrenzende plaatsen diverse haventjes en watersportverenigingen aanwezig van waaruit vele tochten gevaren worden. Zeker iets om rekening mee te houden voor wat betreft de tijdstippen of periode om hier te gaan vissen.

 

Locatiegegevens Noordvliet.

Luchtfoto Noordvliet.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Oude Haven (Voorzaan)

Het stuk water waar wij onze wedstrijd vissen wordt door ons altijd aangeduid als de Voorzaan. Dat is echter niet juist. Het water waar wij langs de kant zitten, langs de Havenstraat, is de Oude Haven.

De Voorzaan is gelegen aan de overzijde van de oever waarop wij zitten en loopt naar links weg achter het tussen de Oude Haven en de Voorzaan gelegen eiland. (Zie hiervoor onderstaand overzichtskaartje)

In 1879 is de toenmalige Voorzaan verbonden met het Noordzeekanaal via een zijkanaal (Zijkanaal G). Dit kanaal werd gelijk doorgegraven waardoor er een kaarsrechte verbinding ontstond met de huidige Zaan. Als gevolg van het rechtdoor graven van Zijkanaal G ontstond er in de Voorzaan een eiland. Het westelijk gedeelte werd bestemd tot een goederen- en houthaven en heet thans de Oude Haven. Het was ook bekend als de Houthaven. Het oostelijk gedeelte bleef de Voorzaan heten. Op het eiland waar nu de huizen staan waren vroeger de houthandels gevestigd.

Het water van de Oude Haven is een echt zogenaamd winterwater. Het is er diep en de vis trekt hier in de wintermaanden naartoe. De diepte kan oplopen tot zeker 9 meter. De vangsten in de wintermaanden zijn zeker goed te noemen en een mooi net vis is hier zeker geen uitzondering.

Wat het vissen betreft zijn er wel enige bijzonderheden te vermelden. Het beste lijkt het om met de feeder niet al te ver uit de kant te vissen. De beste afstand is ongeveer 35 á 40 meter. Als men namelijk verder gooit heb je een grote kans dat je korf vast komt te zitten achter een steile rand die zich op ongeveer 40 meter bevindt. Mogelijk zijn het de resten van oude aanlegsteigers van vroeger. Dit is enigszins te voorkomen door met een extra lange feederhengel te vissen die bij het binnen draaien gelijk zover mogelijk omhoog gestoken wordt. Of dat altijd voldoende is als er vis aan de lijn zit die zal proberen te duiken is te bezien. Dit heeft uiteraard ook te maken met de diepte van het water achter de richel.

Het aas waarmee het beste gevist kan worden zal voornamelijk bestaan uit levend aas, dus maden en wormen. Door de diepte van het water is het aan te raden het lokvoer wat kleveriger te maken en niet te los in de voerkorf te drukken.  

De kant waar vanaf gevist wordt bestaat uit een korte graskant. Aan deze kant, dus langs de Havenstraat, zijn ook enige schepen permanent afgemeerd. Op enkele plaatsen wordt er dan ook gevist op stekken tussen de schepen. De auto kan langs de kant van de weg of in een zijstraat geparkeerd worden.

Wat betreft de graskant is er nog wel een kleine waarschuwing op z’n plaats. Omdat we naast een paar kleine woonstraatjes zitten te vissen wordt de graskant ook gebruikt om de honden uit te laten. Het is dan ook zaak om bij het optuigen van de visplek even goed op te letten op de plaatsen waar eventueel een fijne bolus op uw schoenen of visspullen ligt te wachten. Gelukkig leek het de laatste keren een stuk minder te zijn geworden.      

 

 

Locatiegegevens Oude Haven - Voorzaan.

Luchtfoto Oude Haven - Voorzaan.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Oude Rijn

De Oude Rijn is een vaak onderschat viswater en heeft in tegenstelling tot de naamgeving niets met de Rijn zelf te maken. De naam komt uit de startplaats Oudenrijn van dit water, alwaar deze deels natuurlijke waterloop aansluit op het Amsterdam-Rijnkanaal. Vreemd genoeg heet het eerste meest oostelijk gelegen deel van deze Rijn niet de Oude maar de Leidse Rijn. Pas na het passeren van het plaatsje Harmelen gaat deze naamgeving over in de Oude Rijn. Dit loopt door tot vlak voor de plaats Leiden alwaar het water zich splitst in de Nieuwe Rijn en het Galgewater. Het voorlaatste stuk Rijn richting Katwijk aan Zee heet gewoon Rijn om uiteindelijk samen met het Oegstgeesterkanaal over te gaan in het uitwateringskanaal naar de Noordzee. Dit spuikanaal is dan ook verantwoordelijk voor de sterke stroming die je in de benedenloop van dit kanaal kan aantreffen. Korven van 65 gram zijn hier niet veilig, de feederhengel dient overeind gezet te worden en vissen met de vaste stok lukt alleen nog met zware vlagdobbers. De aanbeten zijn tijdens zo een stroomsessie geweldig. De vissen zijn zeer sterk en mooi goudbruin van kleur. Wel heel jammer dat er zo ontzettend veel troep in het water ligt. Met regelmaat worden in zo'n stroomperiode plasticzakken, kledingstukken en allerlei andere vuiligheid mee naar binnen gehaald. De waterdiepte van de gehele loop varieert van 1½ tot 6½ meter. De bovenloop geeft het minste water (+ 1½ meter) welke zijn ommekeer vindt in het plaatsje Woerden. Hier begint de oude vaarroute wat maakt dat het water in zijn verdere loop veel breder en dieper is. De gemiddelde waterdiepte in dit stuk ligt net boven de 2 meter. Voorbij het plaatsje Bodegraven vindt opnieuw een verschuiving plaats. De waterdiepte loopt nu op tot bijna 3½ meter. Ter hoogte van de loswal in Zwammerdam loopt dit even terug naar 2¾ meter om vervolgens weer op 3½ meter door te zetten. Tenminste, de wat oudere vaarroute gegevens geven dit aan. Een wat modernere versie houdt het op 2¾ meter tot de viersprong met het Aarkanaal en de Gouwe zich aandient. Na de doorsteek naar het Braassemermeer zijn de gelederen het weer eens en zitten we weer boven de 3 meter. Vlak voor Leiden (Leiderdorp) terug naar 2½ en pas na Leiden krijgen we met echte dieptes te maken. Eerst nog voorzichtig naar 5 meter en vervolgens doorstotende naar zelfs 6½ meter water. Jammer dat dit laatste stuk parcours zo slecht met de auto te bereiken is. Industrie, tuin- en woningbouw maken dat juist dit stuk van de Oude Rijn ontoegankelijk is geworden. 


De Loop van de Oude Rijn

 

Voor het wedstrijdvissen zijn de stukken tussen Bodegraven en Zwammerdam en die tussen Zwammerdam en Alphen a/d Rijn favoriet. Dit laatste stuk heeft zelfs de eigen triviale naam De Damse Rijn verkregen. De beste jaargetijden voor dit water zijn de maanden mei tot en met september. Juli en augustus uitgezonderd i.v.m. de dan in grote getale aanwezige pleziervaart. Deze beide stukken water zijn vanaf de noordzijde goed te bereiken en biedt bovendien voldoende gelegenheid  om de auto te parkeren. Het eerste stuk heeft wel als nadeel dat er aan de zuidzijde een groot zand / grind overslag bedrijf ligt wat maakt dat de visstand daar toch beduidend lager is dan in de andere stukken. Alleen gedurende de bouwvakvakantie (toch juli / augustus) blijkt hier goed vis te vangen. Het water bied zowel mogelijkheden voor de vaste stok, de match als de feeder. Veel plompenbladeren en lelies maken het soms tot een sprookjesachtig aanzicht. In de nabijheid van deze bedden kunnen baksteen grote riet(ruis)voorns gevangen worden en laat ook de zeelt zich zien. De brasem is sterk vertegenwoordigd en laat zich met alle technieken vrij eenvoudig vangen. Ook voor roofvis is de Oude Rijn een uitstekend water. De beste vangsten worden hier in de benedenloop tussen Leiden en Katwijk gedaan. Snoeken van boven de meter zijn hier eerder regel dan uitzondering. Ook flinke snoekbaarzen laten zich hier tot een aanbeet verleiden. Een bootje is wel een vereiste vanwege de eerder genoemde slechte bereikbaarheid van het water.

 

Locatiegegevens Oude Rijn Hazerswoude-Rijndijk.

Luchtfoto Oude Rijn Hazerswoude Rijndijk.

Locatiegegevens Oude Rijn Zwammerdam.

Luchtfoto Oude Rijn Zwammerdam.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Rotte

De Rotte behoort tot het Recreatieschap Rottemerengebied. In dit gebied kan gevist worden in het Lage Bergse Bos, het Hoge Bergse Bos, de Bleiswijkse Zoom, Zevenhuizer Zoom, de Zevenhuizerplas en uiteraard aan de oevers van De Rotte zelf. Wat betreft de Zevenhuizerplas dient gezegd dat in het oude deel wel gevist mag worden maar in het nieuwe gedeelte niet. De visstand in het Rottemerengebied is uitstekend te noemen. Op verschillende plaatsen rond de Rottemeren zijn steigers aangebracht.

Als je met maximaal 15 man gaat vissen kun je goed terecht op de Rottemeren ter hoogte van de Molenviergang. (zie bijgaande overzichtskaart van het Rottemerengebied) Als je de auto geparkeerd hebt op één van de drie gelegenheden die je ter plaatse hebt moet je nog  wel een klein stukje lopen, via een bruggetje en fietspad, om bij de stekken te komen. Dit is maximaal 200 meter. Een transportkarretje is dan altijd handig. Je kunt hier met iedere hengel goed uit de voeten.
De breedten van de Rottemeren lopen uiteen. Bij de Molenviergang is het water zo’n 80 meter breed. Dit is een goed voor- en najaarswater.

Op De Rotte, langs de Linker- of Rechterrottekade, kan je met meer personen vissen dan bij de Molenviergang. Hier worden dan ook meer wedstrijden georganiseerd. Het water is hier smaller en er is meestal iets kleinere vis te vangen. Het is zeker een paradijs voor de vaste stok visser. Wanneer de brasem het af laat weten is het zeker de moeite waard om met een kort stokje op ongeveer 3 meter “torretjes” te prikken.

De Rotte loopt eveneens door het hartje van Rotterdam. Hoe kan het anders, de stad heeft zijn naam aan deze rivier te danken. Dit gedeelte van De Rotte is een uitgelezen water om met de vaste stok goede resultaten te kunnen boeken. Je zit dan wel midden in de stad met de trams die vlak achter je voorbij rijden en een soms behoorlijk vervuilde omgeving maar dat is dan misschien weer de charme van het echte stadsvissen.

De waterdiepte is bijna overal 80 centimeter tot 1 meter. De bodem is over het algemeen vlak en niet snel aflopend, echter ook niet overal even diep. Op sommige plaatsen is er een modderige en zachte bodem. Het is dus zaak niet te zwaar voer te gebruiken en niet te zwaar te vissen. Het beste boven of gelijk aan de bodem. Op sommige stukken is de bodem vuil door zwerfvuil e.d. Als je dat merkt is het op die plaatsen aan te raden om tussen de 10 en 50 centimeter boven de bodem te vissen. Je zult anders voortdurend vast komen te zitten en eventueel tuigen en onderlijnen verspelen. Dit zal zich zeker voordoen door de stroming die soms behoorlijk kan zijn in verband met de bemaling door molens van het gebied.

Als aassoorten zijn casters en pieren erg gewild. Als de breedte van het water er zich voor leent en je met de picker kunt vissen schijnen caramel, vanille of arachide gewilde lokstoffen te zijn door het voer voor de korf.

De Rotte is zeker in de winterperiode een zeer populaire stek voor de wedstrijdvisser.     

Daar er voor iedereen wat te doen is in het Rottemerengebied op  recreatief gebied (waterfietsen, roeiboot huren, fietsen enz.) is het op zomerse dagen en in de weekenden misschien aan te raden een andere stek uit te zoeken.

Vergunningen
Het visrecht in het recreatiegebied is in handen van: Hengelsportvereniging Groot Rotterdam, tel. 010-4557687,
De Federatie van hengelsportverenigingen De Randstad, tel. 0180-664012,
Hengelsportvereniging De Bleienberg, tel. 010-5212635.
Bij deze verenigingen kunt u terecht met al uw vragen over vergunningen.

Voor rivier De Rotte geldt:
Lid groot Rotterdam of vissen met één hengel via dagvergunning (halen bij horeca, onder andere te verkrijgen bij Café de Roerdomp of Café Meerenbos ),

Voor overige water geldt:
Viskaart en lidmaatschap van federatie 'De Randstad'. Correspondentie adres Recreatieschap Rottemeren Postbus 20, 2650 AA, Berkel en Rodenrijs.

Download hier de folder:  Sportvissen in Rottemeren

Voor de website over het Recreatieschap Rottemeren klik hier.

 

Locatiegegevens De Rotte.

Luchtfoto De Rotte.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Vlaardingse Vaart

De Vlaardingsevaart is gelegen in Vlaardingen en stroomt vanaf de Oude Haven in Vlaardingen, onder de A-20 door, tot aan de Gaag in Schipluiden. Het kanaal is ongeveer
8 kilometer lang.
Aan de Vlaardingsevaart wordt veel gevist. Er worden geregeld wedstrijden gehouden waarbij er langs het gehele parcours de beschikking is over zeker 100 visplekken. Het parcours waar gevist wordt is gelegen in het gedeelte tussen de A-20 en de locatie van watersportvereniging De Bommeer. Dit parcours begint dan achter het voormalige Holy-Ziekenhuis. In 2009-2010 heeft men ongeveer op die plek een nieuwe, 2e  brug over de Vlaardingsevaart gelegd. Op het eerste kaartje dat bij de routebeschrijving is gevoegd is dat ongeveer ter hoogte van de vermelding ”Vlaardingen 9”.

Om aan de Vlaardingsevaart te komen is dit het gemakkelijkst door op de A20 afslag 9-Vlaardingen te nemen. Afhankelijk van welke kant je komt links- of rechtsaf de Hofsingel oprijden. (Zie de routebeschrijving onder dit artikel) Vervolgens via de zijstraten aan de linkerzijde richting het water rijden. Het is niet mogelijk tot aan het water te komen met de auto zodat het laatste stuk naar de waterkant gelopen moet worden.
Een transportkar is dus aan te raden. De visplekken zijn makkelijk te vinden.

Langs de Vlaardingesevaart bevinden zich overal geheel natuurlijk begroeide kanten met riet en gele lis. Aan de overzijde van de Vlaardingsevaart, gezien vanaf de beschreven kant, zijn verspreid slechts enkele visplekken aanwezig maar zeker niet om er een wedstrijd te kunnen vissen. Aan de overzijde ligt het bos van de Broekpolder.
Het water in de Vlaardingsevaart is over het algemeen stilstaand water en is niet diep te noemen. Integendeel, onder de kant is het ongeveer 70 centimeter diep. Naar het midden toe loopt het af tot ongeveer 1,20 meter. Toch zit er een goed bestand aan vis. Er is ruimschoots  brasem, blankvoorn, ruisvoorn, bliek en baars te vangen. Tevens zit er een goed gezond bestand aan snoek. Niet zelden gebeurd het dat er tijdens een van de wedstrijden een grote snoek weggevangen moet worden van de aangelegde voerplek omdat deze Esox Lucius zijn maag tracht te vullen en aanwezig blijft op de stek.

De vis is op verschillende manieren goed te vangen. Met de vaste stok kun je op  een afstand van 11-12 meter goed vis vangen. Vergeet tevens niet om het eens kort achter het riet te proberen met een kort stokje. Daar is ook zeker aardig vis te vangen waarbij het bijhouden van een kleine voerstek met los geschoten aas een pre is. Ook met de matchhengel op ongeveer ¾ van het water is het goed vissen. Uiteraard kun je ook met de feeder tegen de overkant zeer goede resultaten behalen.

Let op voor wat betreft de vergunning tot het vissen in de Vlaardingsevaart:
De Vlaardingsevaart is niet opgenomen in de Grote Vergunning, men moet dus in het bezit zijn van een vergunning van de rechthebbende. Dit zijn de Hengelaarsbond Vlaardingen en Omstreken, de Delftsche Hengelaarsvereniging en de Hengelsportvereniging Schiedam en Omstreken. Deze vergunning is o.a. te koop bij Hengelsportcentrum Wout van Leeuwen te Vlaardingen.
 

Locatiegegevens Vlaardingse Vaart.

Luchtfoto Vlaardingse Vaart.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Wollebrand

Het gebied De Wollebrand bij Honselersdijk is een gebied dat voor zeer diverse doeleinden gebruikt wordt. In het gebied bevinden zich vele kassen voor de tuinbouw. Tevens zijn er overloopgebieden aangelegd voor de berging van overtollig water uit omliggende kanalen waarmee gelijk zeer mooie natuurgebieden ontstaan zijn. Voor de recreatie is er in één van de grote vijvers een heus waterskipark aangelegd, ligt er een wielerparcours in het gebied en zijn er nog diverse andere watertjes/vijvers aangelegd waar de visser zijn hart kan ophalen.

 

In de wateren van de Wollebrand zijn bijna alle meest voorkomende zoetwatervissen wel te vangen. Het meeste echter toch wel de Brasem en de vis waardoor de Wollebrand toch eigenlijk wel echt heel bekend is geworden onder de sportvissers, de Giebel. Evenals voor de rest van het Westland geldt is vooral de Giebel hier goed te vangen. Sterke goed vechtende vissen tot zeker wel 40 centimeter.Giebels


De wateren in De Wollebrand zijn niet diep. Met een diepte van 80 tot 100 centimeter met misschien enkele uitschieters naar iets meer dan 100 centimeter heb je het wel gehad. Je kunt zowel met de vaste stok als met de winkle picker/feeder goed uit de voeten. Ga echter zeker niet te licht vissen gezien de kracht van met name de Giebels.
Hoewel je met alle bekende aassoorten de vis kan vangen zijn wormen maar zeker maïs wel de favoriete aassoorten. 2 maïskorrels op een niet te kleine haak of aan de hair kunnen door de Giebels bijna niet genegeerd worden. Het is in dit water zeker goed mogelijk om vele kilo’s aan Giebels te vangen.
Bijna overal is het wel mogelijk om vanaf een goede zitplaats naar het aanwezige riet toe te vissen. Dat is ook zeker aan te raden.
Het parkeren van de auto is op zich in het gebied geen probleem, echter kun je meestal niet echt tot bij de stek komen en moet er een stukje gelopen worden met de spullen. Het is dus zeker aan te raden om een transportkar mee te nemen. 

      

 

Locatiegegevens De Wollebrand.

Luchtfoto De Wollebrand.

 Naar boven         

*******************************************************************************************************************

Zijkanaal B

Zijkanaal B is een kanaal in Noord-Holland. Het is een zijtak van het Noordzeekanaal. Vanuit Spaarndam loopt het kanaal naar het noordwesten. Als gevolg van afdamming in de jaren 60 van de vorige eeuw is het kanaal niet meer met Noordzeekanaal verbonden. Het kanaal is doormidden gesneden door de A9 waardoor er twee kanalen zijn ontstaan.

Bodem/Berm
De oevers van dit kanaal waar vanaf gevist wordt betreft een graskant van ongeveer 4 meter breed. Om die strook te bereiken moet je vanaf de weg eerst een kort dijkje op en over. Hierbij is zeker een transportkar nodig.

Langs beide oevers van de vaart staan rietkragen. De stekken bevinden zich dus als open plekken tussen de rietkragen. Er kan uitstekend tegen het riet aan de overkant gevist worden.
De bodem is grotendeels schoon zonder begroeiing met zowel een harde als zachte structuur. Er liggen geen stenen op de bodem langs de oevers of elders.
De oevers zijn matig schuin aflopend vanaf de kant naar het midden.

Parkeren auto: Let op!!
Langs deze kant loopt een weg waar je de auto alleen even mag stilzetten om de spullen uit te laden om naar de visstek te brengen. De auto mag absoluut niet langs deze weg geparkeerd worden. Na het uitladen moet de auto geparkeerd worden op een nabij gelegen parkeerplaats. Dat levert voor degene die het verste weg zit van deze parkeerplaats een wandelingetje op van misschien 300 of 400 meter.

Breedte/Diepte
De breedte van het Zijkanaal B in het afgedamde deel is ongeveer 65 meter.
De diepte van het water is ongeveer 1.40 meter in het midden. De diepte aan de oevers is ongeveer 1.10 meter.  

Visstand
In het Zijkanaal B zijn de meest voorkomende witvissoorten op het zoete water wel te vangen. Er kan grote brasem van 1 tot wel 3,5 kilo gevangen worden. Verder  blankvoorn, ruisvoorn, kolblei, baars en karper. Ook is er zeelt en grote paling te vangen. Het is hier zeker mogelijk een groot gewicht aan vis te vangen. Vergeet dus zeker niet om een 2e leefnet mee te nemen. (Misschien zelfs wel een 3e voor als……wat zeker niet ondenkbaar is.)

Stroming
Er is geen stroming in dit kanaal.

Welke hengel
Gezien de rietkragen langs de oevers is het in dit kanaal uitermate geschikt om met de feeder tegen de overoever te vissen. Vergeet echter ook de vaste stok niet want ook daarmee is zeer goed te vangen. Ook met de winkle-picker kun je op dit kanaal op diverse afstanden goed uit de voeten en mooie vis vangen.
Uiteraard is de matchhengel ook nog een prima optie.

Aassoorten
Alle soorten aas zijn goed te gebruiken. Maden, casters en niet te vergeten wormen.

Scheepvaart
Er is geen scheepvaartverkeer in dit deel van het kanaal.

Vergunning
Het Zijkanaal B staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en met een vispas/kleine vispas mag je hier dus vissen.
 

Info over water: Ron Tom (waarvoor dank) 

Locatiegegevens Zijkanaal B.

Luchtfoto Zijkanaal B.

 Naar boven